About Us

Ang aming munting website ay gamotsa.com. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan at pangangatawan ng tao upang magkaroon ang aming mambabasa ng ideya sa mga dapat at di dapat nila gawin.

Ang aming layunin ay magbahagi nang kaunting kaalaman sa aming mambabasa ngunit mas maigi pa ring magpakonsulta sa doktor kung kayo ay may nararamdaman upang maibigay ang karapat dapat na interbensyon at gamot sa inyong sakit.