Addison’s Disease

Ang Addison’s disease ay isang karamdaman sa hormonal na nagreresulta sa hindi sapat na produksyon ng mga hormone na kailangan ng katawan, tulad ng cortisol at aldosterone, ng adrenal glands. Ang kondisyong ito ay maaaring sanhi ng autoimmune disorder, infection, o iba pang mga dahilan na nagdudulot ng pinsala sa adrenal glands. Ang mga sintomas ng Addison’s disease ay maaaring magpakita ng pagkapagod, pagbaba ng timbang, labis na uhaw, pagbabago ng balat, at iba pa. Ang mga pasyente na may Addison’s disease ay kailangan ng pangmatagalang pangangalaga at pangangasiwa ng kanilang hormone levels upang mapanatili ang kanilang kalusugan.

Ang Addison’s disease ay sanhi ng hindi sapat na produksyon ng mga hormone ng adrenal glands, na kadalasang dulot ng pinsala sa mga glands dahil sa autoimmune na sakit, infection, o iba pang mga dahilan.

Mga sintomas ng Addison’s disease:

  • Pagkapagod at kawalan ng lakas: Ang mga pasyente ay madalas na pakiramdam na pagod at walang lakas kahit na may sapat na pahinga.
  • Pagbaba ng timbang: Maaaring maganap ang biglaang pagbaba ng timbang nang hindi inaasahan.
  • Labis na uhaw at pag-ihi: Maaaring madalas na magkaroon ng uhaw at pag-ihi ang mga pasyente.
  • Pagbabago sa balat: Maaaring magkaroon ng kadiliman sa balat o pagkakaroon ng mga pigmented na lugar.
  • Pagtatae, pagsusuka, o sakit sa tiyan: Maaaring magkaroon ng mga problema sa tiyan at bituka, kasama na ang pagtatae, pagsusuka, at sakit sa tiyan.

Ang paggamot sa Addison’s disease ay kinabibilangan ng hormonal na suplementasyon upang palitan ang kakulangan sa mga hormone tulad ng cortisol at aldosterone. Karaniwang inirereseta ang mga synthetic na hormone upang mapanatili ang normal na antas ng hormone sa katawan. Mahalaga rin ang regular na pagsusuri at pagsusuri ng hormone levels upang masiguro ang tamang pangangasiwa at pag-aalaga sa kalusugan ng pasyente.