Angioplasty

Ang angioplasty ay isang medikal na prosedur na ginagamit upang palakasin ang daloy ng dugo sa isang makitid na artery. Sa panahon ng angioplasty, isang mahabang manipis na tubo (catheter) ay inilalagay sa loob ng isang blood vessel upang ilagay ang isang maliit na balloon sa lugar ng pagkakasara. Ang balloon ay pinapalaki, na nagiging sanhi ng pagbukas ng blood vessel at nagpapahintulot ng malusog na daloy ng dugo.

Ang angioplasty ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

  • Pagpapakilala ng Catheter: Una, inilalagay ang isang manipis na tubo o catheter sa loob ng isang blood vessel, karaniwang sa braso o binti. Ang catheter ay itinutok patungo sa bahagi ng artery na may problema.
  • Pagpapalaki ng Balloon: Isang maliit na balloon ay nasa dulo ng catheter. Kapag ang catheter ay nasa tamang posisyon, inilalagay ang balloon sa lugar ng pagkakasara sa artery. Ang balloon ay pinapalaki, na nagiging sanhi ng pagbukas ng blood vessel.
  • Pag-aalis ng Balloon: Matapos ang pagpapalaki ng balloon, ito ay inaalis. Ang pagbukas ng artery ay nagpapahintulot ng mas mabilis na daloy ng dugo sa bahagi ng katawan na ito.
  • Paglalagay ng Stent (Opsyonal): Sa ilang kaso, isang stent ay inilalagay pagkatapos ng angioplasty. Ang stent ay isang metal na tubo na nagpapalawak sa artery at nagpapahintulot ng mas mahusay na daloy ng dugo. Ito ay iniwan sa loob ng artery upang panatilihin ang bukas na daanan.
  • Pagtutok sa Paggaling: Pagkatapos ng prosedur, ang pasyente ay binabantayan para sa anumang komplikasyon. Maaaring kailanganin ang ilang oras o araw na pagpapahinga bago makauwi.

Mahalaga na konsultahin ang isang doktor upang malaman ang mga detalye at posibleng risks ng angioplasty. Ang prosedur na ito ay maaaring makatulong sa mga taong may problema sa mga artery, tulad ng coronary artery disease, peripheral artery disease, o iba pang kondisyon na nagdudulot ng pagkakasara ng mga blood vessel.