Newborn Screening

Ang Newborn Screening (NBS) ay isang mahalagang proseso ng pagsusuri para sa mga bagong panganak na sanggol upang malaman kung mayroon silang mga congenital disorder na maaaring magdulot ng mental retardation o kamatayan kung hindi maagapan1. Sa Pilipinas, ang NBS ay isinasagawa sa loob ng 24 hanggang 48 oras matapos ipanganak ang sanggol.

Kabilang sa mga sakit na sinusuri sa NBS sa Pilipinas ay ang:

  • Congenital Hypothyroidism (CH): Kakulangan ng thyroid hormone na maaaring magdulot ng mental at pisikal na pagkaantala kung hindi mapapalitan ang hormone.
  • Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH): Problema sa balanse ng asin at mga hormone ng lalaki sa katawan na maaaring magdulot ng mga nagbabanta sa buhay na problema sa balanse ng asin.
  • Galactosemia (GAL): Isang kondisyon kung saan hindi masisira ang galactose na maaaring humantong sa pinsala sa atay, bato, utak, at mata.
  • Phenylketonuria (PKU): Isang kondisyon kung saan hindi maproseso ng katawan ang amino acid na phenylalanine, na maaaring magdulot ng pinsala sa utak.
  • Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency (G6PD Def): Kakulangan ng enzyme na G6PD na maaaring magdulot ng hemolytic anemia.

Ang proseso ng NBS ay kinabibilangan ng pagkuha ng sample ng dugo mula sa sakong ng sanggol at pagsusuri nito para sa mga nabanggit na kondisyon1. Ang maagang pagtuklas at paggamot sa pamamagitan ng NBS ay makakatulong upang maiwasan ang mga seryosong kahihinatnan at mapanatili ang kalusugan ng sanggol.