Emphysema; Sintomas at Lunas

Ang emphysema ay isang uri ng chronic obstructive pulmonary disease (COPD) na nangyayari kapag ang mga air sacs sa baga ay namamaga o nasira. Ito ay nagdudulot ng paghina at pagkasira ng ibabaw na bahagi ng baga, na nagiging sanhi ng pagkawala ng elasticity nito at nagpapahirap sa paghinga.

Sintomas

Ang mga sintomas ng emphysema ay maaaring kabilangan ng:

 • Hirap sa paghinga, lalo na kapag gumagawa ng mabibigat na aktibidad
 • Patuloy na pag-ubo
 • Paglabas ng plema o mucus
 • Kakapusan ng hininga kahit sa pahinga

Sanhi ng Emphysema

Ang pinakakaraniwang sanhi ng emphysema ay ang paninigarilyo. Ang iba pang mga sanhi ay maaaring kabilangan ng:

 • Prolonged exposure sa mga irritants sa hangin tulad ng polusyon, alikabok, at usok ng kemikal
 • Alpha-1-antitrypsin deficiency, isang minanang kondisyon

Paggamot sa Emphysema

Ang paggamot sa emphysema ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at pagpapabagal ng progreso ng sakit. Kasama sa mga paggamot ang:

 • Pagtigil sa paninigarilyo
 • Mga bronchodilator at steroid para mapabuti ang daloy ng hangin
 • Oxygen therapy
 • Sa malalang kaso, lung volume reduction surgery o lung transplant

Pangangalaga at Pag-iwas

Bagama’t walang tiyak na paraan para maiwasan ang emphysema, ang mga sumusunod ay maaaring makatulong:

 • Pag-iwas sa paninigarilyo at secondhand smoke
 • Pag-iwas sa prolonged exposure sa mga irritants sa hangin
 • Regular na check-up lalo na kung may mga sintomas na nararanasan

Konklusyon

Ang emphysema ay isang seryosong kondisyon ng baga na nangangailangan ng maagap na atensyon at tamang pangangalaga. Sa pamamagitan ng wastong paggamot at lifestyle changes, maaaring mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga taong may emphysema.