Mabulang ihi: Anong Sanhi?

Ang mabulang ihi ay ang pagkakaroon ng mga bula sa ihi na maaaring normal o abnormal na kondisyon. Ang mga bula sa ihi ay maaaring dulot ng ilang mga salik, tulad ng mga sumusunod:

  • Mabilis na daloy ng ihi. Kapag ang ihi ay lumalabas ng mabilis sa pantog, maaaring magdulot ito ng mga bula dahil sa paghalo ng ihi at hangin. Ito ay karaniwang normal at walang dapat ikabahala.
  • Dehydration. Kapag ang katawan ay kulang sa tubig, maaaring magdilim at magkapal ang ihi. Ang mas makapal na ihi ay mas madaling magbula kapag nakasalamuha ang hangin. Ang dehydration ay maaaring sanhi ng pag-inom ng diuretics, pagpapawis, pagtatae, o pagkain ng maalat. Ang dehydration ay maaaring malubhang problema sa kalusugan kung hindi maagapan.
  • Pagkain ng ilang mga pagkaing may malakas na amoy. Ang ilang mga pagkaing may malakas na amoy, tulad ng asparagus, bawang, sibuyas, at iba pa, ay maaaring mag-apekto sa amoy at kulay ng ihi. Ang mga pagkaing ito ay naglalaman ng mga kemikal na maaaring magbula kapag nakahalo sa ihi. Ito ay karaniwang pansamantala at hindi nangangahulugan ng anumang problema sa kalusugan.
  • Pag-inom ng kape. Ang kape ay isang diuretic na nagpapalabas ng tubig sa katawan. Ang kape ay naglalaman din ng mga metabolites na maaaring magbago sa amoy at kulay ng ihi. Ang mga metabolites na ito ay maaaring magbula kapag nakahalo sa ihi. Ito ay karaniwang normal at hindi nakakasama sa kalusugan.
  • Proteinuria. Ang proteinuria ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng protina sa ihi. Ang protina ay isang sangkap na may katangian ng surfactant, na nangangahulugan na maaari itong magbula kapag nakahalo sa tubig. Ang proteinuria ay maaaring sanhi ng ilang mga kondisyon sa kalusugan, tulad ng diabetes, sakit sa bato, altapresyon, preeclampsia, at iba pa. Ang proteinuria ay maaaring malubhang problema sa kalusugan kung hindi maagapan.
  • Mga gamot. Ang ilang mga gamot, lalo na ang mga gamot para sa impeksyon sa ihi, ay maaaring magdulot ng mga bula sa ihi. Ang mga gamot na ito ay maaaring mag-apekto sa komposisyon ng ihi at magbula kapag nakahalo sa hangin. Ito ay karaniwang normal at hindi nakakasama sa kalusugan.

Kelan dapat komunsulta sa doktor?

Kung ang mabulang ihi ay sanhi ng mga normal na salik, tulad ng mabilis na daloy ng ihi, dehydration, pagkain ng ilang mga pagkaing may malakas na amoy, pag-inom ng kape, o mga gamot, ang pinakamainam na gawin ay uminom ng sapat na tubig at bantayan ang pagbabago sa ihi. Kung ang mga bula ay mabilis na nawawala at hindi nagbabago ang kulay o amoy ng ihi, walang dapat ikabahala.

Ngunit kung ang mabulang ihi ay sanhi ng proteinuria, o kung may iba pang mga sintomas na nararamdaman, tulad ng madalas na pag-ihi, pananakit ng likod, kinakapos na paghinga, pamamaga sa mukha, kamay, o paa, o pagdurugo sa ihi, dapat na kumunsulta agad sa doktor. Ang mga sintomas na ito ay maaaring senyales ng malubhang problema sa kalusugan, tulad ng sakit sa bato, diabetes, sakit sa puso, o iba pa. Ang doktor ay maaaring magbigay ng tamang diagnosis at paggamot sa kondisyon.

Ang mabulang ihi ay maaaring normal o abnormal na kondisyon. Ang mahalaga ay malaman ang sanhi nito at kumilos ng naaayon. Ang pag-inom ng sapat na tubig at pagpapanatili ng malinis na pantog ay ilan sa mga paraan upang maiwasan ang mabulang ihi. Ang pagkonsulta sa doktor ay kinakailangan kung may iba pang mga sintomas na nakapagpapababa ng kalidad ng buhay.