Sanhi at Sintomas ng Pneumonia

Ang pneumonia ay isang impeksyon sa iyong mga baga na sanhi ng mga bacteria, virus o fungi. Ang pneumonia ay nagdudulot ng pamamaga sa iyong lung tissue at maaaring magdulot ng likido o nana sa iyong mga baga.

Ang bacterial pneumonia ay karaniwang mas malubha kaysa sa viral pneumonia, na kadalasang nagagamot nang kusa. Ang pneumonia ay maaaring makaapekto sa isa o parehong mga baga.

Ang pneumonia ay maaaring mahati ayon sa uri ng mikrobyo (virus, bacteria o fungi) na sanhi nito at kung paano mo ito nakuha — community-acquired, hospital-acquired o ventilator-associated pneumonia.

Sanhi ng Pneumonia

Ang community-acquired pneumonia (CAP) ay kapag nakakuha ka ng pneumonia sa labas ng isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga sanhi ay maaaring:

Bacteria

Bacteria: Ang impeksyon sa Streptococcus pneumoniae bacteria, na tinatawag ding pneumococcal disease, ang pinakakaraniwang sanhi ng CAP. Ang pneumococcal disease ay maaari ring magdulot ng impeksyon sa tenga, sinusitis at meningitis.

Ang Mycoplasma pneumoniae bacteria ay nagdudulot ng atypical pneumonia, na karaniwang may mas banayad na mga sintomas.

Ang iba pang mga bacteria na nagdudulot ng CAP ay ang Haemophilus influenza, Chlamydia pneumoniae at Legionella (Legionnaires’ disease).

Viruses

Viruses: Ang mga virus na nagdudulot ng karaniwang sipon, ang trangkaso (influenza), COVID-19 at respiratory syncytial virus (RSV) ay maaaring minsan magdulot ng pneumonia.

Fungi

Fungi (molds): Ang mga fungi, tulad ng Cryptococcus, Pneumocystis jirovecii at Coccidioides, ay hindi karaniwang mga sanhi ng pneumonia. Ang mga taong may mahinang immune system ang pinaka-nanganganib na makakuha ng pneumonia mula sa isang fungus.

Protozoa

Protozoa: Paminsan-minsan, ang mga protozoa tulad ng Toxoplasma ay nagdudulot ng pneumonia.

Ang hospital-acquired pneumonia (HAP) ay kapag nakakuha ka ng pneumonia habang naka-confine sa ospital. Ang HAP ay maaaring mas malubha kaysa sa CAP dahil ang mga mikrobyo na sanhi nito ay mas matatag sa mga gamot.

Ang mga taong may mga sakit sa baga, puso o bato, o mga taong nakakabit sa mga ventilator o mga catheter, ay mas nanganganib na magkaroon ng HAP.

Ang ventilator-associated pneumonia (VAP) ay isang uri ng HAP na nangyayari sa mga taong gumagamit ng mga ventilator o mga makina na tumutulong sa paghinga. Ang VAP ay maaaring maging sanhi ng mga komplikasyon tulad ng sepsis, abscess sa baga o kamatayan.

Sintomas ng Pneumonia

Ang mga sintomas ng pneumonia ay maaaring mag-iba mula sa banayad hanggang sa malubha, depende sa uri ng mikrobyo na sanhi nito, at sa iyong edad at pangkalahatang kalusugan.

Ang mga banayad na sintomas ay kadalasang katulad ng mga sintomas ng sipon o trangkaso, ngunit tumatagal nang mas matagal. Ang mga sintomas ng pneumonia ay maaaring maglaman ng:

 • Sakit sa dibdib kapag humihinga o umuubo
 • Kalituhan o mga pagbabago sa mental awareness (sa mga matatanda na edad 65 at pataas)
 • Ubo, na maaaring magdala ng plema o nana
 • Pagkapagod
 • Lagnat, pagpapawis at pagyanig
 • Mas mababang temperatura ng katawan (sa mga matatanda na higit sa edad 65 at mga taong may mahinang immune system)
 • Pagsusuka, pagsuka o pagtatae
 • Pagkaikli ng hininga

Ang mga sanggol at mga bata ay maaaring hindi magpakita ng anumang palatandaan ng impeksyon. O maaari silang sumuka, magkaroon ng lagnat at ubo, lumitaw na hindi mapakali o pagod at walang enerhiya, o magkaroon ng kahirapan sa paghinga at pagkain.

Gamot sa Pneumonia

Ang paggamot sa pneumonia ay nakasalalay sa sanhi at kalubhaan ng pneumonia. Ang mga karaniwang paraan ng paggamot ay ang mga sumusunod:

 • Antibiotics: Upang gamutin ang bacterial pneumonia.
 • Antivirals: Upang gamutin ang viral pneumonia.
 • Antifungals: Kung ang impeksyon ay sanhi ng fungi.
 • Analgesics: Upang guminhawa ang mga sintomas ng sakit.
 • Cough suppressants: Upang mapawi ang ubo.
 • Oxygen therapy: Upang mapanatili ang antas ng oxygen sa dugo.

Paano makakaiwas sa Pneumonia

Ang pneumonia ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

 • Magpabakuna laban sa mga mikrobyo na nagdudulot ng pneumonia, tulad ng pneumococcal disease, influenza at COVID-19.
 • Maghugas ng kamay nang madalas at mabuti, lalo na bago kumain o humawak ng pagkain, at pagkatapos umubo, bumahin o magamit ang banyo.
 • Iwasan ang pagbabahagi ng mga personal na gamit, tulad ng mga baso, bote o mga kubyertos.
 • Panatilihin ang malusog na pamumuhay, tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain, pag-inom ng sapat na tubig, pag-eehersisyo at pagkuha ng sapat na pahinga.
 • Iwasan ang paninigarilyo o paghinga ng usok ng sigarilyo, na maaaring makasira sa iyong mga baga at gawin kang mas madaling mahawaan ng pneumonia.

Ang pneumonia ay karaniwang nagagamot sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo, ngunit maaaring tumagal nang mas matagal sa ilang mga kaso.

Ang ilang mga tao ay maaaring kailanganin na maospital upang mabigyan ng mas mabuting pangangalaga at obserbasyon.

Ang pneumonia ay maaaring maging mapanganib sa buhay para sa mga sanggol at mga bata, mga matatanda, at mga taong may mga problema sa kalusugan o mahinang immune system.

Kaya mahalagang makipag-ugnay sa iyong doktor kung ikaw ay may mga sintomas ng pneumonia, lalo na kung ikaw ay kabilang sa mga pangkat na ito.

Ang pneumonia ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng maagap at wastong paggamot. Kung ikaw ay may pneumonia, sundin ang mga payo ng iyong doktor at kumpletuhin ang iyong mga reseta.

Uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain upang mapalakas ang iyong immune system.

Magpahinga nang sapat at huwag pilitin ang iyong katawan. Iwasan ang mga bagay na maaaring makasama sa iyong mga baga, tulad ng usok, alikabok o mga kemikal.

Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari mong mapabilis ang iyong paggaling at maiwasan ang mga komplikasyon ng pneumonia.