Sintomas ng Kulang sa Dugo

Ang anemia ay isang medikal na kondisyon kung saan ang katawan ay kulang sa malusog na red blood cells o hemoglobin, na mahalaga sa pagdadala ng oxygen sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ito ay maaaring magdulot ng iba’t ibang sintomas na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na gawain ng isang tao.

Sintomas

 • Panghihina at madaling mapagod
 • Pananakit ng ulo o headache
 • Panlalamig ng mga kamay atpaa
 • Irregular heartbeat o hindi regular na tibok ng puso
 • Paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga
 • Madalas na pagkahilo
 • Pamumutla ng balat
 • Pamamanhid ng mga binti

Iba Pang Posibleng Sintomas:

 • Pagiging matamlay o maputla2
 • Hilo at pananakit ng ulo2
 • Mabilis pulikatin ang mga binti2
 • Hirap sa pagtulog2
 • Marupok na kuko3
 • Kawalan ng gana sa pagkain, lalo na sa mga sanggol at bata

Mga Uri ng Anemia at Paggamot:

May iba’t ibang uri ng anemia at bawat isa ay may kanya-kanyang sanhi at paraan ng paggamot. Ang pinaka-karaniwang uri ay ang Iron Deficiency Anemia, na sanhi ng kakulangan ng iron sa katawan. Ang paggamot dito ay kadalasang kinabibilangan ng pag-inom ng iron supplements.

Mahalagang Paalala:

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na nabanggit, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang makuha ang tamang diagnosis at paggamot. Ang artikulong ito ay nagbibigay lamang ng pangkalahatang impormasyon at hindi dapat ituring bilang propesyonal na medikal na payo.