Thrombocytopenia

Ang Thrombocytopenia ay isang kondisyon sa dugo kung saan ang bilang ng mga platelets (o thrombocytes) ay mababa. Ang mga platelets ay kulay-puting selula sa dugo na tumutulong sa pagkakaroon ng tamang pag-ugma ng dugo. Kapag mababa ang bilang ng platelets, nagiging mas mataas ang panganib ng pagdurugo.

Sintomas ng Thrombocytopenia:

 • Ang malumanay na Thrombocytopenia ay karaniwang walang sintomas. Subalit, maaaring magkaroon ng mga sumusunod:
  • Pananakit ng gilagid
  • Nosebleeds
  • Sakit ng ulo
  • Rashes
  • Dugo sa ihi
  • Madaling pagdurugo mula sa sugat
  • Pamamantal
  • Ilang kababaihan ay maaaring magkaroon ng mas matagal o mas mabigat na regla
  • Pagkapagod at pangkalahatang kahinaan

Sanhi ng Thrombocytopenia:

 • Maaaring hindi sapat ang produksyon ng platelets sa bone marrow.
 • Maaaring mabilis ang pagkabasag o pagkawala ng platelets sa dugo.
 • Posibleng magkaroon ng pagkabasag o pagkawala ng platelets sa spleen o liver.
 • Ang mga sumusunod ay maaaring magdulot ng Thrombocytopenia:
  • Viral infection
  • Bacterial infection
  • Genetic syndromes
  • Autoimmune disease
  • Pamamaga ng spleen
  • Gamot na kemoterapiya
  • Malakas na pag-inom ng alak

Komplikasyon ng Thrombocytopenia:

 • Kapag bumaba ang bilang ng platelets sa mas mababa sa 10,000 platelets bawat microliter, maaaring magkaroon ng internal bleeding.
 • Dahil sa mababang bilang ng platelets, maaaring magkaroon ng pagdurugo sa utak na maaaring maging sanhi ng kamatayan.

Pag-iwas sa Thrombocytopenia

Hindi ito madalas maiiwasan, ngunit maaaring gawin ang mga sumusunod:

Sa kabila ng mga hamon na dulot ng Thrombocytopenia, mahalaga ang pag-unawa at suporta mula sa pamilya at mga propesyonal sa kalusugan upang matulungan ang mga indibidwal na may kondisyong ito.