Yeast Infection: Sanhi at Lunas

Ang yeast infection, o kilala rin bilang vaginal candidiasis o vulvovaginal candidiasis (VVC), ay isang karaniwang fungal impeksyon sa genital area. Ito ay sanhi ng overgrowth ng yeast species na tinatawag na Candida sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa yeast infection:

Sintomas ng Yeast Infection:

  • Pamamaga, pangangati, at pag-iiritasyon ng vagina o vulva (ang tisyu sa paligid ng vagina).
  • Masakit na pakiramdam sa loob ng vagina o sa vaginal opening.
  • Pamamaga ng labia o labial swelling.
  • Pamumula, pagkakarashes, at pagkakaroon ng sores sa mas malubhang kaso ng yeast infection.

Paggamot:

Mabilis na paraan upang malunasan ang yeast infection ay makipag-ugnayan sa isang doktor. Sila ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at reseta para sa kondisyon.
Ang mga simpleng kaso ng vaginal yeast infection ay maaaring gamutin ng maikling kurso ng gamot.
Mas komplikadong kaso ay maaaring magtagal ng mas matagal na paggamot.

Home Remedies:

  • Bawang: May natural na antifungal properties ang bawang. Pwede itong gawing suppository o ilagay sa loob ng vagina.
  • Yogurt: Ang probiotic content ng yogurt ay makakatulong sa pagbalanse ng vaginal flora.
  • Apple Cider Vinegar: Pwedeng haluan ng apple cider vinegar ang tubig para sa sitz bath.

Paano Maiiwasan ang Yeast Infection:

Panatilihing malinis at tuyo ang genital area.
Iwasan ang sobrang paggamit ng feminine wash o iba’t ibang produkto sa vagina.
Huwag magpabaya sa mga sintomas. Kung may pangangati, pamamaga, o iba pang hindi karaniwang nararamdaman, kumonsulta agad sa doktor.

Tandaan: Ang yeast infection ay isang karaniwang kondisyon, at maaari itong gamutin. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang propesyonal na doktor para sa tamang pangangalaga ng iyong kalusugan