Antibiotics: Kelan pwede at Hindi pwede inumin

Ang antibiotics ay isang uri ng gamot na nakakatulong na pigilan ang mga impeksyon na sanhi ng bacteria. Ang antibiotics ay maaaring makapagligtas ng buhay, ngunit hindi sila epektibo sa lahat ng uri ng impeksyon. Narito ang ilang mga gabay kung kailan dapat at hindi dapat uminom ng antibiotics:

  • Uminom ng antibiotics kung mayroon kang impeksyon na sanhi ng bacteria, tulad ng pneumonia, strep throat, o urinary tract infection. Ang iyong doktor ang makakapagsabi kung kailangan mo ng antibiotics at anong uri ang angkop sa iyong kondisyon.
  • Huwag uminom ng antibiotics kung mayroon kang impeksyon na sanhi ng virus, tulad ng sipon, trangkaso, o bronchitis. Ang antibiotics ay hindi makakatulong sa mga viral infection at maaaring makasama sa iyong kalusugan. Sa halip, uminom ng ibang gamot na maaaring mabili sa botika o sundin ang mga payo ng iyong doktor kung paano gumaling.
  • Uminom ng antibiotics ayon sa reseta ng iyong doktor. Sundin ang tamang dosis, oras, at tagal ng pag-inom ng antibiotics. Huwag tumigil sa pag-inom ng antibiotics kahit na pakiramdam mong gumaling ka na. Ito ay upang siguraduhin na wala nang natitirang bacteria sa iyong katawan at maiwasan ang paglaban ng bacteria sa antibiotics.
  • Huwag ibahagi ang iyong antibiotics sa iba o uminom ng antibiotics na hindi para sa iyo1234. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalang impeksyon, masamang epekto, o antibiotic resistance. Ang antibiotic resistance ay ang pagiging imune ng bacteria sa antibiotics, na nagiging sanhi ng mas mahirap gamutin na mga impeksyon.
  • Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung mayroon kang mga side effect o allergic reaction habang umiinom ng antibiotics. Ang ilan sa mga karaniwang side effect ay ang pagkakaroon ng rashes, pagsusuka, pagtatae, o yeast infection. Ang ilan sa mga malubhang side effect ay ang pagkakaroon ng C. diff infection, anaphylaxis, o antibiotic-resistant infection.

Ang antibiotics ay isang mahalagang gamot na maaaring makatulong sa paggaling ng mga impeksyon na sanhi ng bacteria. Ngunit hindi lahat ng impeksyon ay kailangan ng antibiotics. Mahalaga na alamin kung kailan dapat at hindi dapat uminom ng antibiotics upang mapanatili ang iyong kalusugan at makaiwas sa mga panganib na dulot ng antibiotic misuse o overuse.