Epekto ng Kulang sa Tulog

Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay mahalaga para sa ating kalusugan. Subalit, marami sa atin ang hindi nakakamtan ang tamang bilang ng oras para sa pagpapahinga. Ano nga ba ang mga epekto ng kulang sa tulog? Narito ang ilan sa mga ito:

1. Kabawasan sa Pagiging Alerto at Maayos na Pag-iisip

Ang kakulangan sa tulog ay nagiging sanhi ng pagbaba ng bilis at alerto ng pag-iisip. Ito ay maaring makaapekto sa ating kakayahan sa pagdedesisyon at bilis ng reaksyon sa mga pangyayari sa paligid. Halimbawa, sa oras ng kagipitan tulad ng sunog, ang isang tao na kulang sa tulog ay maaaring magkaroon ng pag-aalinlangan sa tamang hakbang na dapat gawin.

2. Mas Mataas na Panganib sa Pagkakaroon ng Seryosong Sakit

Ang immune system ng taong kulang sa tulog ay mas mahina. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad na mahawa siya ng iba’t ibang uri ng sakit. Bukod pa rito, maaari rin siyang magkaroon ng malubhang karamdaman tulad ng puso, diabetes, at iba pang seryosong kondisyon.

3. Mas Mababang Sigla sa Pakikipagtalik

Ayon sa mga eksperto, mas mababa ang gana sa pakikipagtalik ng mga taong kulang sa tulog. Ang kakulangan sa lakas at enerhiya ay nagiging dahilan ng pagbaba ng libido. Kaya’t mahalaga na magkaroon tayo ng sapat na pahinga para sa mas aktibong buhay pag-ibig.

4. Depresyon

Ang mga taong kulang sa tulog ay may mataas na posibilidad na magdanas ng depresyon. Ang depresyon ay konektado rin sa iba’t ibang mas seryosong karamdaman at paghina ng resistensya ng katawan.

5. Mas Mabilis na Pagtanda ng Pisikal na Anyo

Ang kakulangan sa tulog ay nagiging dahilan ng mas mabilis na pagtanda ng pisikal na anyo. Mas madaling mangulubot ang balat, at kitang-kita ang pangungutimtim sa paligid ng mata. Ang mga nasirang cells sa katawan ay mabagal ding mag-repair, kaya’t mas mabilis tayong tumanda.

6. Pagpurol ng Memorya

Mas madaling makalimutan at pumurol ang memorya ng mga taong kulang sa tulog. Ang mga cell sa utak ay nagiging mabagal at maaaring masira pa kung hindi sapat ang tulog.

7. Mas mataas na panganib sa aksidente

Ang mga taong kulang sa tulog ay may mas mataas na tsansa na masangkot sa aksidente. Halimbawa, sa pagmamaneho ng sasakyan, ang kakulangan sa tulog ay nagiging dahilan ng pagkawala ng pokus at posibilidad ng aksidente.

Sa kabuuan, ang sapat na tulog ay hindi lamang para sa ating pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na kapakanan. Kaya’t huwag nating balewalain ang pag-aalaga sa ating pagtulog. Maglaan tayo ng tamang oras para sa ating sarili upang mapanatili ang ating buong kalusugan.