Gamot sa Trangkaso

Ang trangkaso, o influenza, ay isang viral infection na nakakaapekto sa respiratory system. Ito ay karaniwang nagdudulot ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan, at pagkapagod.

Mga Karaniwang Gamot sa Trangkaso

  • Paracetamol o Acetaminophen: Para sa lagnat at pananakit ng katawan.
  • Ibuprofen: Maaari ring gamitin para sa lagnat at pananakit, ngunit hindi inirerekomenda sa mga buntis at sa mga batang wala pang anim na buwan.
  • Antihistamines: Tulad ng diphenhydramine, loratadine, at cetirizine, na maaaring makatulong sa mga sintomas tulad ng baradong ilong at pagbahing.
  • Decongestants: Para sa baradong ilong, ngunit dapat gamitin nang may pag-iingat

Mga Paalala sa Paggamit ng Gamot

  • Dosis ng Paracetamol: Huwag lumampas sa 4 grams sa isang araw para sa mga may normal na atay, at 2 grams naman para sa mga may sakit sa atay.
  • Aspirin: Iwasan ito lalo na sa mga bata at teenagers dahil sa panganib ng Reye’s syndrome.

Mga Home Remedies at Suportang Paggamot

  • Pagpapahinga: Mahalaga ang sapat na pahinga para sa mabilis na paggaling.
  • Hydration: Uminom ng maraming tubig at iba pang likido tulad ng sabaw at tsaa.
  • Steam Inhalation: Para sa baradong ilong, subukan ang steam inhalation o paglanghap ng singaw

Kailan Dapat Kumonsulta sa Doktor?

Kung ang mga sintomas ay hindi gumaganda o kung mayroong komplikasyon, mahalagang kumonsulta sa doktor para sa tamang payo at paggamot.