Sintomas ng Cervical Cancer

Ang cervical cancer ay isang uri ng kanser na nagsisimula sa cervix, ang ibabang bahagi ng matris na nag-uugnay sa vagina. Ito ay isa sa mga karaniwang uri ng kanser na nararanasan ng mga kababaihan.

Mga Maagang Sintomas ng Cervical Cancer

Ang maagang yugto ng cervical cancer ay maaaring walang sintomas. Gayunpaman, may mga palatandaan na dapat bantayan, kabilang ang:

  • Abnormal na Pagdurugo: Pagdurugo sa pagitan ng regla, matapos ang pakikipagtalik, o pagkatapos ng menopause.
  • Paglabas ng Ari na may Mabahong Amoy: Maaaring maputla, matubig, brown, o nahaluan ng dugo at madalas ay may mabahong amoy.
  • Pananakit sa Pelvis o Likod: Maaaring magkaroon ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod o pelvis.
  • Dugo sa Ihi o Sakit Habang Umihi: Maaaring makaranas ng sakit sa pag-ihi o pagkakaroon ng dugo sa ihi.

Mga Advanced na Sintomas

Kapag ang kanser ay umabot na sa mas advanced na yugto, maaaring makaranas ng mas malalang sintomas tulad ng:

  • Pananakit at Pagdurugo Pagkatapos ng Pakikipagtalik: Maaaring magkaroon ng hindi pangkaraniwang pananakit at pagdurugo matapos ang sexual intercourse.
  • Madalas na Pag-ihi: Maaaring makaranas ng madalas na pag-ihi o masakit na UTI (urinary tract infection).
  • Pagbaba ng Timbang at Kawalan ng Gana sa Pagkain: Maaaring magkaroon ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang at kawalan ng gana sa pagkain.

Kailan Dapat Kumonsulta sa Doktor?

Mahalaga na kumonsulta agad sa doktor kung makaranas ng alinman sa mga sintomas na nabanggit, lalo na kung ito ay patuloy o lumalala. Ang maagang pagtuklas at paggamot ay susi sa mas mataas na tsansa ng paggaling.