Gamot sa Hepatitis B

Ang Hepatitis B ay isang seryosong impeksyon sa atay na sanhi ng Hepatitis B virus (HBV). Ito ay maaaring magdulot ng chronic na sakit sa atay, cirrhosis, o kahit liver cancer.

Mga Sintomas ng Hepatitis B

 • Pananakit o discomfort sa tiyan
 • Madilim na ihi
 • Fatigue
 • Jaundice (paninilaw ng balat at mata)
 • Nawawalan ng gana kumain
 • Nausea at pagsusuka

Paggamot sa Hepatitis B

Para sa acute Hepatitis B, kadalasan hindi nangangailangan ng partikular na paggamot maliban sa suportang medikal upang mapanatili ang hydration at sapat na nutrisyon habang ang katawan ay lumalaban sa virus.

Para sa chronic Hepatitis B:

 • Antiviral Medications: Tulad ng tenofovir at entecavir, na maaaring makatulong sa pagbawas ng replication ng virus at pagpapabuti ng kondisyon ng atay.
 • Interferon Injections: Isang uri ng cytokine na maaaring magbigay ng immune response laban sa virus1.
 • Liver Transplant: Sa mga malalang kaso, maaaring kailanganin ang liver transplant

Pag-iwas sa Hepatitis B

 • Bakuna: Ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang Hepatitis B ay sa pamamagitan ng pagpapabakuna.
 • Ligtas na Seksuwal na Gawain: Gumamit ng proteksyon tulad ng condom.
 • Hindi Pagbabahagi ng Personal na Gamit: Tulad ng toothbrushes, razor blades, at karayom.
 • Pag-iwas sa Kontaminadong Dugo: Siguraduhing ang mga ginagamit na instrumento para sa tattoo o acupuncture ay sterile.

Kailan Dapat Kumonsulta sa Doktor?

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng Hepatitis B o kung ikaw ay may posibleng na-expose sa virus, mahalagang kumonsulta agad sa isang healthcare professional para sa tamang payo at aksyon.