Gamot sa Hepatitis A

Ang Hepatitis A ay isang nakakahawang sakit sa atay na dulot ng Hepatitis A virus (HAV). Ito ay kadalasang naipapasa sa pamamagitan ng pagkain o inumin na kontaminado ng dumi ng isang taong may HAV.

Mga Sintomas ng Hepatitis A

 • Paninilaw ng balat at mata (jaundice)
 • Pagkapagod
 • Walang gana kumain
 • Pananakit ng tiyan
 • Madilim na ihi
 • Maputlang dumi
 • Lagnat

Paggamot sa Hepatitis A

Sa kasalukuyan, wala pang direktang gamot na makapagpapagaling sa impeksyon ng Hepatitis A. Ang katawan ay karaniwang nakakapagpagaling ng sarili mula sa impeksyon sa loob ng ilang linggo o buwan. Ang paggamot ay nakatuon sa pagbibigay ng suporta sa katawan habang ito ay nagpapagaling.

Mga Hakbang sa Paggamot

 • Tamang Pahinga: Mahalaga ang sapat na pahinga upang makabawi ang katawan mula sa pagkapagod.
 • Tuloy-tuloy na Pagkain: Kumain ng kaunti ngunit madalas upang maiwasan ang pagkabusog na maaaring magdulot ng pagsusuka.
 • Pagpahingahin ang Atay: Iwasan ang pag-inom ng alak at mga gamot na maaaring makapinsala sa atay.
 • Hydration: Uminom ng maraming tubig at mga inumin na may electrolytes upang maiwasan ang dehydration

Pag-iwas sa Hepatitis A

 • Bakuna: Mayroong bakuna laban sa Hepatitis A na maaaring magbigay ng proteksyon.
 • Kalinisan: Hugasan ang mga kamay pagkatapos gumamit ng banyo at bago kumain.
 • Ligtas na Pagkain at Inumin: Iwasan ang pagkain at inumin na maaaring kontaminado.

Kailan Dapat Kumonsulta sa Doktor?

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng Hepatitis A o kung ikaw ay may posibleng na-expose sa virus, mahalagang kumonsulta agad sa isang healthcare professional para sa tamang payo at aksyon.