Gamot sa Epilepsy

Ang epilepsy ay isang neurological disorder na nagdudulot ng paulit-ulit at biglaang seizure o unprovoked body spasms. Ito ay isang chronic disorder na nakakaapekto sa central nervous system. Sa katunayan, tinatalang isa sa bawat isang-daang Pilipino ang nakararanas ng mga sintomas ng epilepsy. Ngunit ano ba ang mga sanhi nito, at paano ito maiiwasan at gamutin?

Table of Contents

Sanhi

Ang epilepsy ay maaaring magmula sa iba’t ibang factors:

 • Genetics: May mga genetic changes na nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng epilepsy.
 • Trauma: Pagkakaroon ng injury sa ulo o trauma sa utak.
 • Medical Conditions: Ito ay maaaring kaugnay sa iba’t ibang medical conditions tulad ng brain tumor, stroke, o meningitis.
 • Birth-related Factors: Kapag mayroong damage o injury sa utak noong pagsilang.
 • Developmental Disorders: Ito ay maaaring kaugnay ng developmental disorders tulad ng autism.

Sintomas

Ang mga sintomas ng epilepsy ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng seizure. Narito ang ilan sa mga ito:

 • Seizures: Ang pinaka-kapansin-pansing sintomas ay ang hindi makontrol na panginginig ng ilang parte o ng buong katawan.
 • Temporary Confusion: Maaaring magkaroon ng kalituhan o pagkabahala.
 • Staring Blankly: Minsan ay nagiging tahimik at nagmumukhang nawawala sa sarili.
 • Uncontrollable Jerking Movements: Biglaang paggalaw o pag-igik ng braso at binti.
 • Loss of Consciousness: Paminsan-minsan ay nawawalan ng malay.
 • Psychological Symptoms: Maaaring magkaroon ng takot o pagkabalisa.

Gamot

Para sa paggamot ng epilepsy, may mga sumusunod na hakbang:

 1. Anti-Epileptic Drugs (AEDs): Ito ang pinakakaraniwang treatment. Tinutulungan nito na makontrol ang abnormal brain activity na nagdudulot ng seizures.
 2. Surgical Procedures: May mga operasyon na ginagawa upang matanggal ang bahagi ng utak na may abnormal activity o paglalagay ng device para sa pagkontrol ng seizures.