Rabies; Sanhi, Sintomas at Gamot

Ang rabies ay dulot ng Rabies virus. Ito ay naililipat sa tao kapag nakagat o kinalmot ng hayop na may rabies. Karaniwang mga hayop na nagiging sanhi ng rabies ay ang mga aso, pusa, at iba pang alagang hayop. Kung hindi agad na gamutin, ang rabies ay maaaring magdulot ng pagkamatay.

Table of Contents

Sintomas

Ang mga sintomas ng rabies ay maaaring mag-iba depende sa yugto ng sakit. Narito ang ilan sa mga ito:

  • Lagnat at pananakit ng ulo
  • Pagdedeliryo at pagkaparalisa
  • Takot sa hangin at tubig
  • Pananakit o pamamanhid ng area kung saan kinagat
  • Pamumulikat ng kalamnan

Sanhi

Ang rabies ay dulot ng Rabies virus. Ito ay naililipat sa tao kapag nakagat o kinalmot ng hayop na may rabies. Karaniwang mga hayop na nagiging sanhi ng rabies ay ang mga aso, pusa, at iba pang alagang hayop. Kung hindi agad na gamutin, ang rabies ay maaaring magdulot ng pagkamatay.

Gamot

Kapag ikaw ay nakagat ng hayop na may rabies, agad na kumonsulta sa doktor. Narito ang mga hakbang sa paggamot:

  • Rabies Immune Globulin (RIG): Ito ay isang mabilis na bakuna na ina-administer sa lugar kung saan ka kinagat. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa iyong katawan.
  • Rabies Vaccination: Ito ay isang serye ng bakuna na tinutulungan ang iyong katawan na labanan ang rabies virus. Kung wala ka pang bakuna, makakatanggap ka ng apat na injections sa loob ng 14 araw. Kung mayroon ka nang bakuna, dalawang injections lang ang kailangan sa unang tatlong araw.