Heart Failure: Ano ang Lunas?

Ang heart failure ay isang kondisyon kung saan ang puso ay hindi makapag-pump ng sapat na dugo sa buong katawan. Ito ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mga sintomas at komplikasyon, tulad ng paghinga, edema, at pagod. Ang heart failure ay hindi nagagamot, ngunit maaari itong ma-manage sa pamamagitan ng mga gamot, lifestyle changes, at surgery. Narito ang ilang mga impormasyon tungkol sa mga posibleng lunas ng heart failure.

Mga Gamot Ang mga gamot na ginagamit sa pag-treat ng heart failure ay may iba’t ibang mga layunin, tulad ng:

 • Pagpapababa ng blood pressure at pagpapaluwag ng strain sa puso
 • Pagpapabagal ng heart rate at pagpapabuti ng heart rhythm
 • Pagpapabawas ng fluid retention at pagpapaluwag ng edema at paghinga
 • Pagpapabawas ng risk ng blood clots at stroke
 • Pagpapabawas ng inflammation at pagpapabuti ng heart function

Ang ilang mga halimbawa ng mga gamot na ginagamit sa heart failure ay ang mga sumusunod:

 • Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, tulad ng enalapril, lisinopril, at ramipril
 • Angiotensin II receptor blockers (ARBs), tulad ng losartan, valsartan, at candesartan
 • Beta blockers, tulad ng metoprolol, bisoprolol, at carvedilol
 • Diuretics, tulad ng furosemide, bumetanide, at spironolactone
 • Digoxin, isang uri ng cardiac glycoside na nagpapataas ng contractility ng puso
 • Anticoagulants, tulad ng warfarin, heparin, at dabigatran
 • Antiplatelets, tulad ng aspirin, clopidogrel, at ticagrelor
 • Statins, tulad ng atorvastatin, simvastatin, at rosuvastatin

Ang mga gamot na ito ay dapat inumin ayon sa reseta at payo ng doktor. Mahalaga ring bantayan ang mga posibleng side effects at interactions ng mga gamot na ito.

Lifestyle Changes Ang mga lifestyle changes ay mahalaga rin sa pag-manage ng heart failure. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay, pagpapababa ng mga sintomas, at pag-iwas sa mga komplikasyon. Ang ilang mga halimbawa ng mga lifestyle changes na maaaring gawin ng mga taong may heart failure ay ang mga sumusunod:

 • Pagkain ng balanced at heart-healthy diet na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, lean protein, at healthy fats. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa sodium, saturated fat, trans fat, cholesterol, at sugar.
 • Pag-inom ng sapat na tubig at pag-iwas sa sobrang pag-inom ng alak at mga inuming may caffeine.
 • Pagtigil sa paninigarilyo at pag-iwas sa secondhand smoke.
 • Pag-eehersisyo ng regular at moderate na antas, ayon sa payo ng doktor. Iwasan ang mga strenuous at vigorous na aktibidad na maaaring magpataas ng demand sa puso.
 • Pagpapanatili ng healthy na timbang at pag-iwas sa obesity.
 • Pag-manage ng stress at paghanap ng mga positibo at nakakarelaks na paraan ng pag-cope.
 • Pagkuha ng sapat na pahinga at tulog.
 • Pag-monitor ng blood pressure, heart rate, weight, at fluid intake at output.
 • Pagsunod sa mga check-up at pagkuha ng mga kinakailangang test at procedure.
 • Pagsumbong sa doktor kung mayroong mga pagbabago o paglala sa mga sintomas.

Surgery Sa ilang mga kaso, ang mga gamot at lifestyle changes ay hindi sapat upang ma-control ang heart failure. Sa ganitong sitwasyon, ang doktor ay maaaring mag-rekomenda ng mga surgical options na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng heart function o pagpapalit ng puso. Ang ilang mga halimbawa ng mga surgical options na maaaring gamitin sa heart failure ay ang mga sumusunod:

 • Ang coronary artery bypass grafting (CABG) ay isang uri ng surgery na naglalagay ng mga graft o mga artificial na blood vessel sa mga blocked na coronary artery upang mapabuti ang blood flow sa puso.
 • Ang percutaneous coronary intervention (PCI) ay isang uri ng procedure na ginagamit ang isang catheter na may balloon at stent upang buksan ang mga narrowed na coronary artery at mapanatili ang kanilang pagiging open.
 • Ang heart valve repair o replacement ay isang uri ng surgery na nag-aayos o nagpapalit ng mga sira o abnormal na heart valve na nagiging sanhi ng pagdaloy pabalik ng dugo o pagbawas ng blood flow sa puso.
 • Ang implantable cardioverter defibrillator (ICD) ay isang maliit na device na inilalagay sa dibdib o tiyan na nagbibigay ng electrical shock sa puso kapag ito ay nagkaroon ng abnormal na heart rhythm o cardiac arrest.
 • Ang cardiac resynchronization therapy (CRT) ay isang uri ng treatment na gumagamit ng isang pacemaker na nagpapadala ng electrical impulses sa puso upang mapabuti ang coordination ng contractions ng mga ventricle.
 • Ang ventricular assist device (VAD) ay isang uri ng mechanical pump na inilalagay sa loob o labas ng katawan na tumutulong sa pag-pump ng dugo mula sa puso papunta sa ibang mga bahagi ng katawan.
 • Ang heart transplant ay isang uri ng surgery na nagpapalit ng puso ng isang tao na may malubhang heart failure sa puso ng isang donor na namatay.

Ang mga surgical options na ito ay may mga kaukulang risk at benefit na dapat isaalang-alang ng doktor at pasyente. Hindi lahat ng mga taong may heart failure ay maaaring mag-qualify o magkaroon ng access sa mga surgical options na ito.

Ang heart failure ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng maagap at wastong paggamot. Sa pamamagitan ng mga gamot, lifestyle changes, at surgery, maaari itong ma-manage at mapabuti ang prognosis at kalidad ng buhay ng mga taong may heart failure. Mahalaga ring magkaroon ng regular na pakikipag-ugnayan sa doktor at health care team upang masubaybayan ang kalagayan at makakuha ng mga nararapat na payo at suporta.