Warning Signs na kulang ka sa Vitamin D

Ang vitamin D ay isang mahalagang bitamina na kailangan ng katawan para sa kalusugan ng buto, immune system, at iba pang mga proseso. Ang kakulangan sa vitamin D ay maaaring magdulot ng ilang mga problema sa kalusugan, tulad ng osteoporosis, rickets, at paghina ng resistensya. Narito ang ilang mga warning signs na kulang ka sa vitamin D:

  • Pagkawala ng buhok. Ang buhok ay binubuo ng keratin, isang uri ng protein na kailangan ng biotin (vitamin B7) para sa pagbuo. Ang biotin ay maaaring makuha mula sa vitamin D, kaya ang kakulangan nito ay maaaring humantong sa pagkawala ng buhok o alopecia1.
  • Paglabo ng mata sa dilim. Ang vitamin A ay tumutulong sa pagpapanatili ng matalas na paningin, lalo na sa dilim o sa gabi. Ang vitamin A ay maaaring makuha mula sa vitamin D, kaya ang kakulangan nito ay maaaring magresulta sa paglabo ng mata sa dilim o night blindness.
  • Pamamaga sa balat. Ang pamamaga ay isang reaksiyon ng immune system sa mga banta sa katawan, tulad ng impeksyon o pinsala. Ang vitamin D ay tumutulong sa pagkontrol ng pamamaga sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga cytokines, mga kemikal na nagpapalala ng pamamaga. Kung kulang ka sa vitamin D, maaaring mas madali kang magkaroon ng mga skin rashes, eczema, o psoriasis.
  • Pananakit ng buto at kalamnan. Ang vitamin D ay kailangan para sa pag-absorb ng kalsiyum, isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng buto at kalamnan. Kung kulang ka sa vitamin D, maaaring hindi sapat ang kalsiyum na nakukuha ng iyong katawan, na magdudulot ng pananakit, paghihina, o pagkabasag ng buto at kalamnan.
  • Madalas na pagkakasakit. Ang vitamin D ay tumutulong sa pagpapalakas ng immune system, ang depensa ng katawan laban sa mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Kung kulang ka sa vitamin D, maaaring mas mahina ang iyong resistensya, at mas madalas kang magkaroon ng sipon, ubo, trangkaso, o iba pang mga impeksyon.

Ang mga sintomas na ito ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao, at maaaring may iba pang mga sanhi. Kung sa tingin mo ay kulang ka sa vitamin D, kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot. Maaari ka ring kumuha ng mga hakbang para mapataas ang iyong antas ng vitamin D, tulad ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D (halimbawa, isda, itlog, gatas, at mga fortified na produkto), pagkuha ng mga dietary supplement, at pagpapabilad sa araw nang may sapat na proteksyon.