Indikasyon ng malakas humilik

Ang malakas na paghilik ay maaaring isang indikasyon ng ilang mga problema sa kalusugan, lalo na kung ito ay may kasamang pagtigil sa paghinga o sleep apnea. Ang sleep apnea ay isang kondisyon na kung saan ang daanan ng hangin sa lalamunan ay pansamantalang nagiging makitid o sarado habang natutulog, na nagreresulta sa kakulangan ng oxygen sa katawan. Ang sleep apnea ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, stroke, diabetes, at depression.

Ang ilan sa mga posibleng sanhi ng malakas na paghilik ay ang mga sumusunod:

 • Pagiging sobra sa timbang o obese, na nagdudulot ng makapal na mga tissue sa lalamunan na nakahaharang sa daanan ng hangin
 • Pagkakaroon ng mga problema sa ilong, tulad ng deviated septum, polyp, allergy, o sinus infection, na nagdudulot ng pagkabara o pamamaga sa ilong
 • Pagkakaroon ng mahinang mga kalamnan sa lalamunan at dila, na maaaring dulot ng pagtanda, pag-inom ng alak, paggamit ng mga gamot na pampatulog, o pagtulog nang nakatihaya
 • Pagkakaroon ng malaking tonsil o adenoid, lalo na sa mga bata, na nakasasagabal sa daloy ng hangin sa lalamunan

Ang ilan sa mga sintomas na maaaring ipahiwatig na ang isang tao ay may sleep apnea ay ang mga sumusunod:

 • Pagtigil sa paghinga ng ilang segundo o minuto habang natutulog, na kadalasang napapansin ng ibang tao
 • Pagkakaroon ng matinding pagkaantok sa araw, na maaaring makaapekto sa trabaho, pag-aaral, o pagmamaneho
 • Pagkakaroon ng kahirapan sa pagkonsentra, pag-iisip, o pag-alala
 • Pagkakaroon ng masakit na ulo, lalamunan, o bibig pagkagising
 • Pagkakaroon ng mood swings, irritability, o depression
 • Pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa dibdib, o irregular na tibok ng puso

Ang paggamot sa malakas na paghilik ay nakasalalay sa sanhi at antas ng kondisyon. Ang ilan sa mga posibleng paraan upang makontrol o mapabuti ang paghilik ay ang mga sumusunod:

 • Pagbabawas ng timbang kung sobra sa timbang o obese
 • Pag-iwas sa alak, sigarilyo, at mga gamot na pampatulog
 • Pagbabago ng posisyon sa pagtulog, tulad ng pagtulog sa gilid o paggamit ng mga unan na nakataas ang ulo
 • Paggamit ng mga device na makakatulong sa pagbukas ng daanan ng hangin, tulad ng nasal strips, oral appliances, o continuous positive airway pressure (CPAP) machine
 • Pagpapatingin sa doktor para sa mga posibleng gamot o operasyon na maaaring alisin ang mga harang sa ilong o lalamunan

Ang malakas na paghilik ay hindi dapat balewalain, dahil maaari itong maging senyales ng isang mas malalang problema sa kalusugan. Kung ikaw ay malakas humilik at nakakaranas ng mga sintomas ng sleep apnea, dapat kang magpatingin sa doktor para sa pagsusuri at paggamot.