Meningitis: Sintomas, Sanhi at Gamot

Ang meningitis ay isang kondisyon na nangangailangan ng atensyon dahil sa posibleng malalang kahihinatnan nito. Sa kakayahang makaapekto sa mga tao sa lahat ng edad, ang pag-unawa sa kundisyong ito ay nagiging mahalaga upang matukoy at magamot ito.

Nilalayon ng artikulong ito na magbigay ng komprehensibong pangkalahatang-ideya ng meningitis, mga uri nito, sintomas, diagnosis, mga opsyon sa paggamot, pag-iwas, at mga potensyal na komplikasyon.

Pag-unawa sa Meningitis

Kahulugan ng Meninges at ang kanilang Papel

Ang mga meninges ay ang mga protective membranes na pumapalibot sa utak at spinal cord. Binubuo ang tatlong layer—ang dura mater, arachnoid mater, at pia mater—nagsisilbi silang hadlang, na nagpoprotekta sa central nervous system mula sa panlabas na pinsala.

Ano ang meningitis?

Ang meningitis ay ang kondisyon kung saan ay nagkakaroon ng impeksyon at pamamaga ang mga meninges sa utak sanhi ng pagkakaroon ng mga virus o bacteria sa utak o spinal cord. Bukod sa mga mikrobyo na ito, maaari rin maging sanhi ng meningitis ang mga fungi at parasito. Maaaring magdulot din ng meningitis ang mga pisikal na pinsala sa utak o spinal cord.

Karaniwan na apektado ng meningitis ang mga bata. Kapag mayroong kondisyong ito, maaaring makitaan o maranasan ng mga bata ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, sakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pantal, pananakit ng leeg, sensitibo sa liwanag, pagkaantok, pangingisay, at iba pa.

Ang meningitis ay isang malubhang sakit na dapat bigyan ng seryosong pansin at kaalaman. Mahalagang maunawaan ang mga sanhi, sintomas, pamamaraan ng pagsusuri, mga paraan ng paggamot, at mga estratehiya sa pag-iwas sa meningitis upang maagapan ito nang maaga at magkaroon ng epektibong pag-alaga. Ang agarang paghahanap ng medikal na tulong at pagsunod sa mga paraan ng pag-iwas ay mahalaga kung ikaw o ang iyong kilala ay nagpapakita ng mga sintomas ng meningitis.

Mga Sanhi at Uri ng Meningitis

Ang meningitis ay maaaring magresulta mula sa iba’t ibang dahilan, kabilang ang bacterial, viral, fungal, o non-infectious na mga kadahilanan.

Bacterial Meningitis

Ang bacterial meningitis ay nangyayari kapag ang bacteria ay sumalakay sa meninges. Ito ay itinuturing na isang medikal na emergency dahil sa potensyal nito para sa mabilis na pag-unlad at malubhang komplikasyon. Ang mga pangunahing salarin sa likod ng bacterial meningitis ay kinabibilangan ng Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, at Haemophilus influenzae.

Maaari ring magkaroon ng bacterial meningitis kapag nakalanghap ang isang tao ng maliliit na laway ng taong may sakit. Maaari ring magkaroon nito kapag ang isang tao ay nagkaroon ng impeksyon sa tenga o pinsala sa bungo.

1.Streptococcus pneumoniae
Ang Streptococcus pneumoniae, na kilala rin bilang pneumococcus, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng bacterial meningitis. Maaari rin itong maging sanhi ng pulmonya at iba pang malalang impeksiyon.

2. Neisseria meningitidis
Ang Neisseria meningitidis, o meningococcus, ay responsable para sa meningococcal meningitis, na maaaring humantong sa mga epidemya sa mga mataong lugar. Naipapasa ito sa pamamagitan ng respiratory droplets at maaaring magdulot ng matinding karamdaman.

3. Haemophilus influenzae
Ang Haemophilus influenzae type b (Hib) ay dating karaniwang sanhi ng bacterial meningitis, lalo na sa mga bata. Gayunpaman, sa pagpapakilala ng bakuna sa Hib, ang saklaw ng meningitis na nauugnay sa Hib ay makabuluhang nabawasan.

Viral na Meningitis

Ang viral meningitis, bagaman sa pangkalahatan ay hindi gaanong malala kaysa sa bacterial meningitis, ay isang pangkaraniwang anyo ng sakit. Ang mga enterovirus, herpesvirus, at arbovirus ay kabilang sa mga virus na maaaring magdulot ng viral meningitis.

Ang viral meningitis ay mas malaganap tuwing tag-init at taglagas. Maaaring ito ay mahawa sa pamamagitan ng paghinga ng maliliit na laway ng isang taong may sakit o sa paghawak ng mga bagay na kontaminado katulad ng dumi ng taong mayroon nito.

Ilan sa mga virus na maaaring maging sanhi nito ay ang mga sumusunod:

 1. Enterovirus

Ang enterovirus ay isa sa pangunahing sanhi ng viral meningitis. Karaniwang kumakalat ito sa pamamagitan ng fecal-oral route, kung saan ang isang tao ay nahahawahan sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng mga kontaminadong pagkain o tubig. Ang mga bata at mga kabataan ang karaniwang apektado ng enterovirus na nagdudulot ng meningitis.

 1. Herpes Simplex Virus (HSV)

Ang herpes simplex virus, partikular ang HSV-2, ay maaaring maging sanhi ng viral meningitis. Ang HSV ay kumakalat sa pamamagitan ng direct contact sa mga sugat o sa mga genital area ng isang taong may aktibong impeksyon. Kapag ang virus ay kumalat sa pamamagitan ng dugo patungo sa utak, maaaring magresulta ito sa viral meningitis.

 1. Varicella-zoster Virus (VZV)

Ang varicella-zoster virus, na kilala rin bilang virus ng chickenpox at herpes zoster, ay isa pang posibleng sanhi ng viral meningitis. Ang virus na ito ay maaaring maging aktibo muli at magdulot ng mga sintomas ng herpes zoster o shingles. Sa ilang mga kaso, ang VZV ay maaaring kumalat patungo sa utak at magresulta sa viral meningitis.

 1. Mumps Virus

Ang mumps virus ay kilala bilang sanhi ng sakit na mumps. Kapag ang virus na ito ay nakapasok sa pamamagitan ng respiratory droplets, maaaring kumalat ito patungo sa utak at magdulot ng viral meningitis bilang isang posibleng komplikasyon.

 1. Arboviruses

Ang mga arbovirus, tulad ng dengue virus, Japanese encephalitis virus, at West Nile virus, ay maaaring magdulot ng meningitis bilang bahagi ng kanilang karamdamang pang-utak. Ang mga arbovirus na ito ay kumakalat sa pamamagitan ng mga lamok o kuto na nagdadala ng virus mula sa isang taong may impeksyon.

Mahalagang tandaan na ang viral meningitis ay kadalasang hindi gaanong malubha kumpara sa bacterial meningitis. Karaniwang nagpapagaling ito nang kusa sa pamamagitan ng pahinga, tamang nutrisyon, at tamang inumin. Gayunpaman, ang tamang diagnosis at pangangalaga mula sa isang propesyonal na pangkalusugan ay mahalaga upang maalagaan ang kalusugan at maiwasan ang mga komplikasyon. Kung ikaw ay nagpapakita ng mga sintomas ng meningitis, mahalagang kumonsulta agad sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot.

Fungal Meningitis

Ang fungal meningitis ay medyo bihira ngunit maaaring mangyari sa mga indibidwal na may mahinang immune system. Ang Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, at Coccidioides immitis ay mga karaniwang fungal pathogen na nauugnay sa meningitis.

Ang fungal meningitis ay hindi pangkaraniwan ngunit maaaring nagbabanta sa buhay, lalo na sa mga indibidwal na may mahinang immune system.

1.Cryptococcus neoformans
Ang Cryptococcus neoformans ay isang fungus na karaniwang matatagpuan sa kapaligiran, partikular sa mga dumi ng ibon at lupa na kontaminado ng dumi ng ibon. Ang paglanghap ng mga fungal spores ay maaaring humantong sa cryptococcal meningitis, na pangunahing nakakaapekto sa mga indibidwal na may nakompromisong immune system.

2. Histoplasma capsulatum
Ang Histoplasma capsulatum ay isang fungus na nasa lupa na kontaminado ng dumi ng ibon o paniki. Ang paglanghap ng fungal spores ay maaaring maging sanhi ng histoplasmosis, na maaaring humantong sa meningitis sa mga malalang kaso.

3. Coccidioides immitis
Ang Coccidioides immitis, na matatagpuan sa lupa sa ilang partikular na rehiyon, ay nagdudulot ng coccidioidomycosis o Valley fever. Sa ilang mga kaso, ang impeksiyon ay maaaring kumalat sa central nervous system, na nagreresulta sa meningitis.

Non-Infectious Meningitis

Ang non-infectious meningitis ay sanhi ng hindi nakakahawa na mga salik tulad ng ilang mga gamot, autoimmune disorder, at ilang partikular na cancer. Mahalagang ibahin ang hindi nakakahawang meningitis mula sa mga nakakahawang anyo upang matukoy ang naaangkop na diskarte sa paggamot.

Nagkakaroon ng non-infectious meningitis ang isang tao kapag siya ay nakaranas ng matinding pisikal na pinsala sa utak o spinal cord. 

Mga Sintomas ng Meningitis

Ang pagkilala sa mga sintomas ng meningitis ay mahalaga para sa maagang pagtuklas at agarang interbensyong medikal.

A. Mga Karaniwang Sintomas

Lagnat: Ang meningitis ay madalas na nagpapakita ng mataas na antas ng lagnat na mabilis na umuunlad.
Sakit ng ulo: Ang matinding pananakit ng ulo, kadalasang sinasamahan ng paninigas ng leeg, ay mga karaniwang sintomas ng meningitis.
Matigas na Leeg: Ang paninigas ng leeg ay isang klasikong sintomas, na nagpapahirap sa paghawak sa baba sa dibdib.
Pagduduwal at Pagsusuka: Ang meningitis ay maaaring maging sanhi ng patuloy na pagduduwal at pagsusuka.

B. Karagdagang Sintomas

Sensitivity sa Liwanag: Ang meningitis ay maaaring magdulot ng photophobia, na ginagawang lubhang sensitibo ang mga indibidwal sa liwanag.
Binagong Mental State: Ang pagkalito, pagkamayamutin, at mga pagbabago sa kamalayan ay maaaring mangyari sa mga kaso ng meningitis.
Pantal sa Balat: Ang ilang uri ng meningitis, tulad ng meningococcal meningitis, ay maaaring magdulot ng kakaibang pantal.
Mga seizure: Sa ilang mga kaso, ang meningitis ay maaaring mag-trigger ng mga seizure sa mga apektadong indibidwal.

Diagnosis at Pagsusuri

Upang tumpak na masuri ang meningitis, gumagamit ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ng iba’t ibang pamamaraan at pagsusuri.

A. Pisikal na Pagsusuri at Kasaysayang Medikal

Sa panahon ng pisikal na pagsusuri, sinusuri ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang mga mahahalagang palatandaan ng pasyente, kabilang ang temperatura, tibok ng puso, at presyon ng dugo. Tinatasa din nila ang leeg para sa paninigas at sinusuri ang anumang katangian ng mga pantal.

B. Lumbar Puncture (Spinal Tap)

Ang lumbar puncture, na karaniwang kilala bilang spinal tap, ay isang mahalagang diagnostic procedure para sa meningitis. Kabilang dito ang pagkuha ng isang maliit na halaga ng cerebrospinal fluid (CSF) mula sa ibabang likod upang suriin ito para sa mga palatandaan ng impeksyon o pamamaga.

C. Pagsusuri ng Dugo

Ang mga pagsusuri sa dugo ay isinasagawa upang masuri ang bilang ng puting selula ng dugo, mga antas ng C-reactive na protina, at iba pang mga marker ng pamamaga o impeksiyon. Maaari silang magbigay ng karagdagang impormasyon upang suportahan ang diagnosis ng meningitis.

D. Imaging Studies (CT Scan o MRI)

Sa ilang partikular na kaso, maaaring magsagawa ng mga pag-aaral sa imaging gaya ng computed tomography (CT) scan o magnetic resonance imaging (MRI). Nakakatulong ang mga pagsusuring ito na suriin ang utak at alisin ang iba pang potensyal na sanhi ng mga sintomas.

Mga Komplikasyon ng Meningitis

Ang meningitis ay maaaring humantong sa iba’t ibang mga komplikasyon, na maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa mga apektadong indibidwal.

A. Pagkawala ng Pandinig

Ang isa sa mga pinakakaraniwang komplikasyon ng meningitis ay ang pagkawala ng pandinig, na maaaring mula sa banayad hanggang sa malalim. Makakatulong ang agarang pagsusuri at paggamot na mabawasan ang panganib ng kapansanan sa pandinig.

B. Pinsala sa Neurological

Ang meningitis ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa neurological, na nagreresulta sa mga kapansanan sa pag-iisip, kahirapan sa pag-aaral, at mga problema sa paggana ng motor. Ang rehabilitasyon at patuloy na suporta ay kadalasang kinakailangan para sa mga indibidwal na apektado ng mga pangmatagalang epekto na ito.

C. Cognitive Impairment

Ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng mga kapansanan sa pag-iisip, tulad ng mga problema sa memorya at kahirapan sa konsentrasyon at atensyon. Makakatulong ang mga diskarte sa rehabilitasyon, therapy, at akomodasyon na pamahalaan ang mga hamong ito.

Ilan pa sa mga komplikasyon ay ang mga sumusunod:

 • Pinsala sa utak
 • Pagpalya ng mga kidney o bato (kidney failure)
 • Pagbagsak ng supply ng dugo sa mga organ shock
 • Pagkakaroon ng hydrocephalus o paglaki ng ulo
 • Pagkakaroon ng rayuma
 • Paglabo ng paningin
 • Pagkawala ng pandinig
 • Hindi makaalala at hirap sa pagkakatuto
 • Hirap sa paglalakad

Gamot at Lunas sa Meningitis

Ang diskarte sa paggamot para sa meningitis ay depende sa partikular na uri at pinagbabatayan na dahilan.

A. Bacterial Meningitis

Ang bacterial meningitis ay isang medikal na emergency na nangangailangan ng agarang paggamot sa isang setting ng ospital.

Mga antibiotic
Sa mga kaso ng bacterial meningitis, ang agarang pagbibigay ng naaangkop na antibiotic ay mahalaga. Ang pagpili ng mga antibiotic ay depende sa pinaghihinalaang o natukoy na bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Ang mga intravenous antibiotic ay karaniwang ibinibigay upang matiyak ang epektibong pagtagos sa central nervous system.

Pansuportang Pangangalaga
Ang mga pansuportang hakbang sa pangangalaga, tulad ng pag-alis ng pananakit, pamamahala ng lagnat, at mga likido, ay mahalaga upang makatulong na pamahalaan ang mga sintomas at isulong ang paggaling. Sa malalang kaso, ang mga indibidwal ay maaaring mangailangan ng ospital at masinsinang pangangalaga.

B. Viral Meningitis

Ang viral meningitis ay kadalasang nalulutas nang mag-isa, at ang paggamot ay nakatuon sa pag-alis ng sintomas at suportang pangangalaga.

Mga Gamot na Antiviral
Ang mga gamot na antiviral ay maaaring inireseta para sa mga partikular na impeksyon sa viral na nauugnay sa meningitis, tulad ng herpes simplex virus. Ang mga gamot na ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang kalubhaan at tagal ng mga sintomas.

Symptomatic na Paggamot
Kasama sa sintomas ng paggamot ang pahinga, likido, at over-the-counter na pain reliever para maibsan ang lagnat, pananakit ng ulo, at pananakit ng katawan.

C. Fungal Meningitis

Ang fungal meningitis ay nangangailangan ng mga partikular na gamot na antifungal at matagal na paggamot.

Mga Gamot na Antifungal
Ang mga gamot na antifungal, tulad ng amphotericin B at fluconazole, ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang fungal meningitis. Ang tiyak na pagpili at tagal ng paggamot ay nakasalalay sa sanhi ng fungus at indibidwal na mga kadahilanan ng pasyente.

Pansuportang Pangangalaga
Ang mga pansuportang hakbang sa pangangalaga, katulad ng ibinigay para sa bacterial at viral meningitis, ay mahalaga sa pamamahala ng mga sintomas at pagtataguyod ng paggaling.

Pag-iwas at Pagbabakuna

Ang pag-iwas ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagbabawas ng saklaw ng meningitis.

A. Mga Bakuna sa Bacterial Meningitis

Available ang mga bakuna upang maprotektahan laban sa mga karaniwang bacterial na sanhi ng meningitis, kabilang ang Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, at Haemophilus influenzae. Ang pagbabakuna ay partikular na mahalaga para sa mga populasyong nasa panganib, tulad ng mga sanggol, bata, at mga indibidwal na may ilang partikular na kondisyong medikal.

B. Pag-iwas sa Viral Meningitis

Ang pag-iwas sa viral meningitis ay pangunahing nagsasangkot ng pagsasagawa ng mabuting kalinisan, tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa malapit na pakikipag-ugnayan sa mga indibidwal na may mga impeksyon sa paghinga.

C. Pag-iwas sa Fungal Meningitis

Ang pag-iwas sa fungal meningitis ay kinabibilangan ng pag iwas sa mga kapaligiran na kontaminado ng fungal spore. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin ng mga indibidwal na may mahinang immune system na mag-ingat, tulad ng pagsusuot ng mga maskara sa mga partikular na setting.

Ang meningitis ay isang mapanganib na sakit, lalo na kung ito ay bacterial meningitis. Sa mga bata, ang pos

Non-infectious meningitis. Ang paggamot sa non-infectious meningitis ay nababatay sa sanhi nito. Kung nagtamo ng pisikal na pinsala sa utak ang pasyente o nabasag ang kanyang bunga, maaari siyang sumailalim sa operasyon. Kung ang sanhi naman nito ay mga sakit na gaya ng HIV, diabetes, lupus, o kanser, kailangang gamutin ang mga nararanasang kondisyon.

Bagama’t maaaring gumaling sa sakit na meningitis, maaaring mag-iwan ito ng habangbuhay na pinsala sa katawan lalo na kung ang sakit ay bacterial. Ang pasyente ay maaaring makaranas na lagi ng pangingisay at magkaroon ng problema sa pagkilos, paningin, pandinig, at iba pa.

Konklusyon

Ang meningitis ay isang malubhang kondisyon na nangangailangan ng atensyon at kamalayan. Ang pag-unawa sa mga sanhi, sintomas, diagnosis, mga opsyon sa paggamot, mga diskarte sa pag-iwas, at mga potensyal na komplikasyon ng meningitis ay mahalaga para sa maagang pagtuklas at epektibong pamamahala.

Ang napapanahong interbensyong medikal, pagbabakuna, at pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas ay maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa pagbawas ng pasanin ng sakit na ito. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nagpapakita ng mga sintomas ng meningitis, mahalagang humingi ng medikal na atensyon kaagad para sa tamang pagsusuri at pangangalaga.