Paano malalaman na magaling na ang bulutong tubig?

Ang bulutong tubig ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng varicella-zoster virus. Ito ay nagdudulot ng makating rashes na may mga blisters sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ang bulutong tubig ay karaniwang tumatama sa mga bata, ngunit maaari ring maapektuhan ang mga matatanda. Ang bulutong tubig ay maaaring magdala ng mga komplikasyon tulad ng impeksyon sa balat, pneumonia, at pamamaga ng utak. Kaya mahalaga na malaman kung kailan at paano magaling ang bulutong tubig.

Mga Palatandaan na Magaling na ang Bulutong Tubig

Ang mga sintomas ng bulutong tubig ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 21 araw mula sa pagkahawa. Ang pinakakilalang sintomas ay ang mga rashes na mapula at makati, na nagiging mga blisters na puno ng likido. Ang mga blisters ay kadalasang nagpuputok at nagiging crust o scabs. Ang mga scabs ay unti-unting natatanggal at nag-iiwan ng mga peklat.

Ang mga palatandaan na magaling na ang bulutong tubig ay ang mga sumusunod:

 • Ang lahat ng mga blisters ay nagkaroon na ng crust o scabs. Ito ay nangangahulugan na ang virus ay hindi na aktibo at hindi na nakakahawa.
 • Ang mga scabs ay natanggal na nang kusa. Ito ay nangangahulugan na ang balat ay naghihilom na at hindi na makati.
 • Ang mga peklat ay nagiging mas maputi o mas maputi kaysa sa normal na kulay ng balat. Ito ay nangangahulugan na ang balat ay nagbabalik na sa normal na hitsura.

Mga Dapat Gawin Habang Nagpapagaling sa Bulutong Tubig

Habang nagpapagaling sa bulutong tubig, mahalaga na gawin ang mga sumusunod na hakbang para maiwasan ang mga komplikasyon at mapabilis ang paggaling:

 • Uminom ng maraming tubig at iba pang mga likido para manatiling hydrated at maiwasan ang dehydration.
 • Kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga pagkain na maaaring mag-irita sa balat o sa bibig, tulad ng mga maanghang, maasim, o matatamis na pagkain.
 • Magpahinga nang sapat at iwasan ang mga pisikal na aktibidad na maaaring magpawis o magpainit sa katawan.
 • Maglagay ng malamig na compress o oatmeal bath sa mga apektadong bahagi ng katawan para maibsan ang pangangati at pamamaga.
 • Maglagay ng antihistamine cream o lotion sa mga rashes para makatulong sa pagtanggal ng pangangati at pamumula.
 • Mag-inom ng mga gamot na inireseta ng doktor para sa lagnat, sakit ng ulo, o iba pang mga sintomas. Huwag magbigay ng aspirin o ibuprofen sa mga bata dahil maaari itong magdulot ng Reye’s syndrome, isang malubhang kondisyon na nakakaapekto sa atay at utak.
 • Iwasan ang pagkamot sa mga rashes o blisters dahil maaari itong magdulot ng impeksyon o peklat. Gumamit ng malinis na kuko o guwantes kung hindi maiwasan ang pagkamot.
 • Magpalit ng malinis na damit at kumot araw-araw para maiwasan ang pagdumi ng mga rashes o blisters.
 • Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, lalo na sa mga may mahinang immune system, buntis, o hindi pa nababakunahan laban sa bulutong tubig. Manatili sa bahay hanggang sa magaling na ang lahat ng mga rashes o blisters.

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Bakuna sa Bulutong Tubig

Ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang bulutong tubig ay ang pagpapabakuna. Ang bakuna sa bulutong tubig ay nagbibigay ng proteksyon laban sa varicella-zoster virus. Ito ay maaaring ibigay sa mga bata na may edad na 12 hanggang 15 buwan, at sa mga matatanda na hindi pa nagkakaroon ng bulutong tubig o hindi pa nababakunahan. Ang bakuna ay binibigay sa dalawang doses, na may pagitan na 3 hanggang 5 taon.

Ang bakuna sa bulutong tubig ay ligtas at epektibo, ngunit maaari ring magdulot ng ilang mga side effects tulad ng:

 • Pamumula, pamamaga, o sakit sa lugar na tinurukan
 • Lagnat
 • Pangangati o rashes
 • Sakit ng ulo
 • Pagkapagod
 • Pagsusuka

Ang mga side effects na ito ay karaniwang mild at pansamantala lamang. Ngunit kung mayroong mga malubhang reaksyon tulad ng hirap sa paghinga, pamamaga ng mukha o leeg, o panghihina ng kalamnan, agad na pumunta sa doktor o sa pinakamalapit na ospital.

Ang bakuna sa bulutong tubig ay hindi dapat ibigay sa mga taong:

 • May allergy sa gelatin, neomycin, o iba pang mga sangkap ng bakuna
 • May mahinang immune system dahil sa sakit, gamot, o therapy
 • Buntis o nagpaplano na mabuntis sa loob ng isang buwan pagkatapos mabakunahan
 • May aktibong impeksyon o sakit sa oras ng pagbabakuna

Ang bulutong tubig ay isang nakakahawang sakit na maaaring magdala ng mga komplikasyon kung hindi magagamot. Kaya mahalaga na malaman kung paano malalaman na magaling na ang bulutong tubig at kung ano ang mga dapat gawin habang nagpapagaling. Ang pagpapabakuna ay ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang bulutong tubig at ang mga kaakibat nitong panganib.