Pagkaing Pampadami ng Semilya

Ang kalusugan ng semilya ay mahalaga para sa mga lalaking nagnanais na magkaroon ng anak. Ang pagkakaroon ng sapat at malusog na semilya ay maaaring mag-ambag sa mas mataas na tsansa ng pagbubuntis. Narito ang ilang pagkaing maaaring makatulong sa pagpapadami ng semilya:

Pagkaing Mayaman sa Zinc:

 • Talaba: Kilala bilang isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng zinc.
 • Pulang Karne at Manok: Nagbibigay ng kinakailangang zinc para sa produksyon ng semilya.
 • Nuts at Beans: Mga vegetarian options na mayaman sa zinc

Pagkaing Mayaman sa Folate:

 • Berde at Dahong Gulay: Tulad ng spinach, lettuce, at asparagus na naglalaman ng folate.
 • Prutas at Fruit Juices: Lalo na ang orange at orange juice

Pagkaing Mayaman sa Vitamin B-12:

 • Isda at Seafood: Tulad ng clams na mataas sa vitamin B-12.
 • Dairy Products: Gatas at itlog na naglalaman ng vitamin B-12

Pagkaing Mayaman sa Vitamin C:

 • Citrus Fruits: Tulad ng dalandan at suha.
 • Gulay: Kamatis, broccoli, repolyo, at patatas

Pagkaing Mayaman sa Vitamin D:

 • Oily Fish: Tulad ng salmon, mackerel, at tuna.
 • Fortified Milk at Yogurt: Pinatibay na may vitamin D

Pagkaing Mayaman sa Vitamin E:

 • Plant-based Oils: Tulad ng corn, safflower, at sunflower oils.
 • Nuts at Seeds: Nagbibigay ng vitamin E

Pagkaing Mayaman sa Coenzyme Q10:

 • Meats at Poultry: Tulad ng beef at chicken.
 • Isda: Tulad ng herring at trout

Pagkaing Mayaman sa D-aspartic Acid:

 • Meats at Poultry: Naglalaman ng D-aspartic acid na mahalaga para sa fertility.
 • Eggs at Dairy Products: Tulad ng low-fat milk, cheese, at yogurt

Pagkaing Mayaman sa Omega-3 Fatty Acids:

 • Fish at Seafood: Tulad ng salmon, mackerel, tuna, herring, at sardines.
 • Nuts at Seeds: Tulad ng chia seeds, flaxseed, at walnuts

Pagkaing Mayaman sa Amino Acid na L-arginine:

Meats at Poultry: Tulad ng pork loin, turkey, at chicken

Ang pagkain ng balanseng diyeta na mayaman sa mga nabanggit na nutrients ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa dami at kalidad ng semilya. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang konsultasyon sa doktor para sa tamang gabay at paggamot sa anumang isyu sa fertility. Tandaan na ang impormasyong ito ay batay sa mga pangkalahatang rekomendasyon at hindi dapat palitan ang propesyonal na payo mula sa iyong healthcare provider.