Para Saan ang Mefenamic Acid

Ang mefenamic acid ay isang gamot na ginagamit para sa paggamot ng mild hanggang moderate na sakit, lalo na ang mga nauugnay sa pamamaga o inflammation. Ito ay kabilang sa klase ng gamot na tinatawag na nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), na nakakapagpababa ng levels ng prostaglandin, ang hormone na nagsasanhi ng inflammation sa katawan12.

Ang mefenamic acid ay maaaring gamitin para sa iba’t ibang kondisyon, tulad ng:

 • Sakit sa ulo
 • Sakit sa ngipin
 • Sakit sa pagreregla o dysmenorrhea
 • Muscle at joint pain
 • Pain at inflammation matapos ang operasyon o panganganak
 • Osteoarthritis at rheumatoid arthritis

Ang mefenamic acid ay dapat inumin ayon sa reseta ng doktor, at hindi dapat lumagpas sa rekomendadong dosis at tagal ng paggamit. Ang mefenamic acid ay maaaring magdulot ng ilang mga side effects, tulad ng:

 • Sakit sa tiyan
 • Pagkahilo
 • Pagsusuka
 • Heartburn
 • Constipation o diarrhea
 • Allergic reactions
 • Stroke o heart attack
 • Liver o kidney damage

Ang mefenamic acid ay hindi dapat gamitin ng mga buntis, nagpapasuso, bata, o may kidney disease. Ang mefenamic acid ay maaari ring makasama sa ilang mga gamot, tulad ng blood thinners, diuretics, o antidepressants. Kung ikaw ay umiinom ng mga ganitong gamot, dapat mong kausapin ang iyong doktor bago uminom ng mefenamic acid.

Ang mefenamic acid ay isang epektibo at ligtas na gamot para sa paggamot ng sakit at pamamaga, kung susundin ang tamang paggamit at pag-iingat. Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin tungkol sa gamot na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist.