Pertussis; Sintomas at Lunas

Ang pertussis, o whooping cough, ay isang mataas na nakakahawang impeksyon sa respiratory system na dulot ng bakterya na Bordetella pertussis1. Ito ay kumakalat mula sa isang tao patungo sa isa pa sa pamamagitan ng mga droplets na nabubuo kapag umuubo o bumabahing ang isang tao.

Mga Sintomas ng Pertussis

Ang mga unang sintomas ng pertussis ay karaniwang lumilitaw 7 hanggang 10 araw matapos ang impeksyon. Kasama dito ang banayad na lagnat, runny nose, at ubo, na sa mga tipikal na kaso ay unti-unting nagiging matinding ubo na sinusundan ng whooping sound1. Ang pneumonia ay isang medyo karaniwang komplikasyon, at bihirang mangyari ang seizures at sakit sa utak.

Paggamot sa Pertussis

Ang mga antibiotics ay ginagamit upang gamutin ang impeksyon. Ang mga taong may pertussis ay pinaka-nakahahawa hanggang sa mga 3 linggo matapos magsimula ang ubo.

Pag-iwas sa Pertussis

Ang bakuna laban sa pertussis ay makakatulong upang maiwasan ang impeksyon. Mahalaga na mabakunahan lalo na ang mga sanggol at bata dahil sila ay mas nanganganib sa malubhang komplikasyon ng sakit.

Mga Dapat Malaman