Shingles; Sanhi at Lunas

Ang shingles ay isang viral infection na sanhi ng varicella-zoster virus, ang parehong virus na nagdudulot ng chickenpox. Matapos magkaroon ng chickenpox, ang virus ay nananatili sa katawan at maaaring muling maging aktibo bilang shingles.

Mga Sintomas ng Shingles

Ang mga sintomas ng shingles ay maaaring kabilangan ng:

 • Sakit, pagkasunog, o tingling sensation
 • Sensitibidad sa paghipo
 • Pulang rash na lumilitaw ilang araw matapos ang sakit
 • Fluid-filled blisters na madaling pumutok at nagiging crust over
 • Pangangati
 • Lagnat
 • Sakit ng ulo
 • Sensitibidad sa liwanag
 • Pagkapagod

Mga Sanhi at Risk Factors

 • Ang shingles ay dulot ng reactivation ng varicella-zoster virus.
 • Ang mga risk factors ay kasama ang pagtanda, mahinang immune system, at stress

Paggamot sa Shingles

Ang paggamot sa shingles ay maaaring kabilangan ng:

 • Antiviral medications: tulad ng acyclovir, valacyclovir, at famciclovir
 • Pain relief: gamit ang ibuprofen o capsaicin
 • Home care: tulad ng pagpahinga, paglalagay ng cold compress, at calamine lotion para sa pangangati

Pag-iwas sa Shingles

Ang pag-iwas sa shingles ay maaaring sa pamamagitan ng bakuna laban sa chickenpox at shingles. Mahalaga ang maagang paggamot upang mabawasan ang tagal ng infection at ang tsansa ng komplikasyon.

Mga Pagkain para sa Shingles

 • Dapat kainin: Pagkain na mayaman sa gluten, berde, orange, at dilaw na gulay
 • Iwasan: Pulang karne, pritong pagkain, matatamis, at inumin na may caffeine

Kailan Dapat Humingi ng Tulong Medikal?

Kung pinaghihinalaan mo na mayroon kang shingles, lalo na kung ang sakit at rash ay malapit sa mata o kung ikaw ay mahigit 50 taong gulang, mahalagang makipag-ugnayan agad sa iyong healthcare provider.