Sintomas ng Depresyon

Ang depresyon ay isang malubhang sakit na nakakaapekto sa damdamin, pag-iisip, at pagkilos ng isang tao. Ang mga taong may depresyon ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at kawalan ng interes sa mga bagay na dati nilang kinagigiliwan. Ang depresyon ay maaaring makaapekto sa kalusugan, pagganap, at relasyon ng isang tao. Ang depresyon ay hindi isang kahinaan o isang bagay na maaaring balewalain. Ang depresyon ay isang tunay na kondisyon na nangangailangan ng medikal na atensyon at paggamot.

Ang mga sintomas ng depresyon ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao, ngunit ang ilan sa mga karaniwang sintomas ay ang mga sumusunod:

 • Kalungkutan o kawalan ng pag-asa na tumatagal nang mahigit sa dalawang linggo
 • Kawalan ng interes o kasiyahan sa mga aktibidad na dati ay nagbibigay ng ligaya
 • Pagbabago sa gana sa pagkain at timbang, maaaring pagkawala o pagtaas ng timbang nang walang sinasadya
 • Pagbabago sa mga gawi sa pagtulog, maaaring insomnia o hypersomnia
 • Pagkapagod o pagkawala ng enerhiya na hindi maipaliwanag ng ibang dahilan
 • Pagkabalisa, pagkabalisa, o pagkabalisa
 • Mabagal na paggalaw o pagsasalita, o kaya naman ay pagiging iritable o agresibo
 • Pakiramdam ng kawalang-halaga, pagkakasala, o pagkabigo
 • Hirap sa pag-iisip, pagtuon, pag-alala, o paggawa ng mga desisyon
 • Mga pisikal na sakit o pananakit na walang malinaw na sanhi
 • Mga saloobin ng kamatayan, pag-iisip ng pagpapakamatay, o pagtatangkang magpakamatay

Ang mga sintomas ng depresyon ay maaaring makakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao, tulad ng trabaho, paaralan, pamilya, kaibigan, at sarili. Ang depresyon ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan, tulad ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, diabetes, at iba pa. Ang depresyon ay maaaring magpataas din ng panganib ng pag-abuso sa alkohol, droga, o iba pang mga substansiya.

Ang depresyon ay hindi isang bagay na maaaring malampasan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng loob o pagiging positibo. Ang depresyon ay isang medikal na kondisyon na nangangailangan ng propesyonal na tulong. Ang mga doktor ay maaaring magreseta ng mga gamot na antidepressant na makakatulong sa pagbabalanse ng mga kemikal sa utak na nakakaapekto sa mood at emosyon. Ang mga doktor ay maaari ring magrekomenda ng mga therapy na makakatulong sa pag-aayos ng mga negatibong pag-iisip at pag-uugali na nagpapalala sa depresyon. Ang mga therapy ay maaaring isang-on-one, panggrupo, o pamilya.

Ang depresyon ay isang sakit na maaaring gamutin at mapagtagumpayan. Ang mahalaga ay huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung ikaw ay nakakaramdam ng mga sintomas ng depresyon. Ang paghingi ng tulong ay hindi isang palatandaan ng kahinaan, kundi isang palatandaan ng lakas at katapatan. Ang paghingi ng tulong ay ang unang hakbang sa paggaling at pagbabago ng iyong buhay.