Walking Pneumonia: Delikado Ba?

Ang walking pneumonia ay isang kondisyon na nakakaapekto sa mga baga, na nagdudulot ng pamamaga at pagbara ng mga airway at air sacs sa mga baga. Ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa paghinga, lagnat, at ubo na may plema. Ang walking pneumonia ay hindi kasing seryoso ng ibang mga uri ng pulmonya, ngunit kailangan pa rin itong gamutin upang maiwasan ang mga komplikasyon.

Ang walking pneumonia ay karaniwang sanhi ng ilang mga mikrobyo, tulad ng Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, at Legionella pneumophila. Ang mga mikrobyong ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng paghinga ng mga droplet na naglalaman ng mga mikrobyo mula sa ubo o bahing ng isang taong may walking pneumonia. Ang mga taong may mahinang immune system, matatanda, mga bata, o may iba pang mga sakit sa baga ay mas madaling mahawa ng walking pneumonia.

Ang mga sintomas ng walking pneumonia ay maaaring magmukhang katulad ng sipon o trangkaso, tulad ng ubo, lagnat, sakit ng lalamunan, at sakit ng ulo. Ang mga sintomas ay maaaring lumabas sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo matapos mahawa, at maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang buwan. Ang ubo ay maaaring magpatuloy kahit na gumaling na ang ibang mga sintomas. Ang ilang mga taong may walking pneumonia ay maaaring hindi makaramdam ng anumang sintomas, ngunit maaari pa rin silang makahawa sa iba.

Ang walking pneumonia ay maaaring madetekta sa pamamagitan ng isang pisikal na pagsusuri, isang chest X-ray, o isang pagsusuri ng dugo o ihi. Ang doktor ay maaaring magreseta ng mga antibiotic upang patayin ang mga mikrobyo na sanhi ng walking pneumonia. Ang mga antibiotic ay dapat inumin ayon sa tagubilin ng doktor, at dapat tapusin ang buong kurso ng gamutan. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magpababa ng bisa ng mga antibiotic, at magpataas ng posibilidad ng paglabas ng mga antibiotic-resistant na mikrobyo.

Bukod sa mga antibiotic, ang mga sumusunod na mga hakbang ay maaaring makatulong sa paggaling ng walking pneumonia:

 • Uminom ng maraming tubig o iba pang mga likido upang makatulong sa paglunas ng mga plema at maiwasan ang dehydration.
 • Magpahinga nang sapat upang makatulong sa pagpapagaling ng katawan.
 • Kumain ng masustansyang pagkain, lalo na ang mga mayaman sa bitamina C at zinc, upang mapalakas ang immune system.
 • Uminom ng mga gamot na pampalaglag-lagnat, tulad ng acetaminophen o ibuprofen, upang mabawasan ang lagnat at sakit.
 • Uminom ng mga gamot na pampakalma ng ubo, tulad ng dextromethorphan o guaifenesin, upang mabawasan ang ubo at pag-ubo ng plema.
 • Maglagay ng humidifier o vaporizer sa kwarto upang mapanatili ang maayos na lebel ng humidity sa hangin at mapaluwag ang paghinga.
 • Maglagay ng mainit na kompres sa dibdib o likod upang mapaluwag ang mga kalamnan at mapababa ang pamamaga.
 • Maghugas ng kamay nang madalas upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo sa iba.
 • Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing upang maiwasan ang pagkalat ng mga droplet sa hangin.
 • Iwasan ang mga taong may ubo o sipon upang maiwasan ang pagkahawa.
 • Iwasan ang paggamit ng mga produkto ng tabako, tulad ng sigarilyo o e-cigarette, upang maiwasan ang pag-irita sa mga baga at pagpapalala ng mga sintomas.

Ang walking pneumonia ay isang mild na uri ng pulmonya na maaaring gamutin sa tahanan. Ngunit, kung ang mga sintomas ay hindi gumagaling sa loob ng dalawang linggo, lumalala, o may kasamang mga senyales ng mas malubhang pulmonya, tulad ng mataas na lagnat, hirap sa paghinga, pagkawala ng malay, o kulay asul na mga labi o kuko, dapat agad na kumonsulta sa doktor.

Ang walking pneumonia ay maaaring maging sanhi ng mga komplikasyon, tulad ng pleural effusion, pericarditis, encephalitis, o hemolytic anemia, kung hindi ito mabigyan ng tamang gamutan. Sa pamamagitan ng pagkilala at paglunas sa walking pneumonia, ang mga taong mayroon nito ay maaaring makabalik sa kanilang normal na kalagayan.