Gamot sa Beke

Ang beke ay isang nakakahawang sakit na dulot ng isang uri ng virus na tinatawag na paramyxovirus. Ang beke ay nakaaapekto sa mga salivary glands, na ang mga ito ay nasa gilid ng mukha, sa ilalim ng tenga o sa panga. Ang mga sintomas ng beke ay maaaring mag-iba-iba, ngunit karaniwan na ang pamamaga ng salivary glands, lagnat, sakit ng ulo, pagod, at kawalan ng gana sa pagkain.

Ang beke ay kadalasang tumatagal ng 7 hanggang 10 araw, at maaaring kumalat sa pamamagitan ng laway, pagbahing, o pag-ubo.

Walang partikular na gamot sa beke, ngunit may mga paraan upang maibsan ang mga sintomas at maiwasan ang mga komplikasyon. Narito ang ilan sa mga mabisang gamot sa beke:

  • Magpahinga nang sapat at uminom ng maraming tubig o iba pang likido na hindi matamis o maasim.
  • Maglagay ng malamig na kompres sa apektadong bahagi ng mukha upang mabawasan ang pamamaga at pananakit.
  • Uminom ng mga pain reliever na may paracetamol o ibuprofen, ngunit huwag gumamit ng aspirin dahil maaari itong magdulot ng Reye’s syndrome sa mga bata.
  • Kumain ng mga malambot na pagkain na madaling nguyain at lunukin, tulad ng lugaw, sopas, o yogurt.
  • Iwasan ang mga pagkain na maaaring mag-irita sa salivary glands, tulad ng mga maalat, maanghang, o maasim na pagkain.
  • Iwasan ang pagkakalantad sa mga taong may beke o sa mga bagay na maaaring kontaminado ng laway ng may beke, tulad ng baso, kubyertos, o tuwalya.
  • Magpabakuna ng MMR (measles, mumps, rubella) vaccine upang maprotektahan ang sarili at ang mga mahal sa buhay sa beke at iba pang mga nakakahawang sakit. Ang MMR vaccine ay binibigay sa mga bata sa edad na 12 hanggang 15 buwan, at sa edad na 4 hanggang 6 taon.

Ang beke ay isang sakit na maaaring maiwasan at malunasan kung susundin ang mga tamang hakbang. Kung mayroon kang mga sintomas ng beke, kumonsulta agad sa iyong doktor upang makakuha ng tamang diagnosis at payo.

Huwag balewalain ang beke dahil maaari itong magdulot ng mga malubhang komplikasyon, tulad ng meningitis, encephalitis, orchitis, oophoritis, o kawalan ng pandinig.