Kulani; Sintomas at Lunas

Ang kulani o swollen lymph nodes ay mga maliit na bukol na matatagpuan sa iba’t ibang bahagi ng katawan tulad ng leeg, kili-kili, at singit. Ito ay bahagi ng immune system at tumutulong sa paglaban sa impeksyon.

Mga Sintomas ng Lumalaking Kulani

Ang paglaki ng kulani ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na sintomas:

 • Paninigas at bahagyang kirot
 • Maliit na umbok na kasinlaki ng buto ng beans o mas malaki pa
 • Pamamaga sa likod ng tainga, leeg, kili-kili, o singit

Mga Sanhi ng Paglaki ng Kulani

 • Impeksyon, lalo na viral infections tulad ng sipon
 • Impeksyon sa tainga, sirang ngipin, lagnat, pamamaga ng lalamunan
 • Impeksyon sa upper respiratory system

Paggamot sa Lumalaking Kulani

Ang paggamot sa lumalaking kulani ay nakadepende sa sanhi nito:

 • Kung ito ay dahil sa impeksyon, maaaring magreseta ang doktor ng antibiotics.
 • Kung ito ay sanhi ng ibang kondisyon, ang paggamot ay iaayon sa partikular na sakit na iyon

Kailan Dapat Kumonsulta sa Doktor

Mahalagang kumonsulta sa doktor kung:

 • Ang kulani ay hindi bumababa ang laki sa loob ng ilang linggo.
 • May kasamang lagnat, pagbaba ng timbang, o iba pang sintomas ng impeksyon.
 • Ang kulani ay matigas, hindi gumagalaw, at lumalaki nang walang malinaw na dahilan

Pag-iwas sa Paglaki ng Kulani

Upang maiwasan ang paglaki ng kulani:

 • Panatilihin ang malusog na pamumuhay at iwasan ang mga impeksyon.
 • Sundin ang mga rekomendasyon para sa mga bakuna.
 • Panatilihin ang kalinisan sa katawan at kapaligiran.