Mga Bawal sa Buntis

Ang pagbubuntis ay isang espesyal na panahon sa buhay ng isang babae, ngunit ito ay mayroon ding mga hamon at panganib. Ang mga buntis ay dapat maging maingat sa kanilang kalusugan at kaligtasan, pati na rin sa kanilang sanggol sa sinapupunan. May ilang mga bagay na bawal sa buntis, dahil maaaring makasama sa kanila o sa kanilang anak. Ano nga ba ang mga ito? Narito ang ilang mga halimbawa ng mga bawal sa buntis at ang mga dahilan kung bakit dapat silang iwasan:

Mga Pagkain na Bawal sa Buntis

Ang mga buntis ay dapat kumain ng masustansya at balanseng pagkain, upang mapanatili ang kanilang kalusugan at mapabuti ang paglaki ng kanilang sanggol. Ngunit may ilang mga pagkain na bawal sa buntis, dahil maaaring magdulot ng alerdyi, impeksyon, o iba pang mga komplikasyon. Ang mga pagkain na ito ay ang mga sumusunod:

  • Mga hilaw o undercooked na karne, itlog, at isda. Ang mga hilaw o undercooked na karne, itlog, at isda ay maaaring maglaman ng mga mikrobyo na nakakasama sa buntis at sa kanilang sanggol, tulad ng salmonella, listeria, at toxoplasma. Ang mga mikrobyo na ito ay maaaring magdulot ng lagnat, pagtatae, pagsusuka, sakit ng tiyan, at iba pa. Ang mga ito ay maaari ring makasira sa placenta, na nagbibigay ng sustansya at oxygen sa sanggol.
  • Mga isda na may mataas na mercury. Ang mercury ay isang metal na nakakasama sa utak at nervous system ng tao, lalo na sa mga bata. Ang mga isda na may mataas na mercury ay ang mga malalaking isda, tulad ng swordfish, shark, king mackerel, at tilefish. Ang mga buntis na kakain ng mga isda na ito ay maaaring maipasa ang mercury sa kanilang sanggol, na maaaring magdulot ng mga problema sa pag-iisip, pagkatuto, at pagkilos ng sanggol.
  • Mga unpasteurized na gatas, keso, at iba pang dairy products. Ang mga unpasteurized na gatas, keso, at iba pang dairy products ay maaaring maglaman ng mga mikrobyo na nakakasama sa buntis at sa kanilang sanggol, tulad ng listeria, e. coli, at campylobacter. Ang mga mikrobyo na ito ay maaaring magdulot ng lagnat, pagtatae, pagsusuka, sakit ng tiyan, at iba pa. Ang mga ito ay maaari ring makasira sa placenta, na nagbibigay ng sustansya at oxygen sa sanggol.
  • Mga alak at iba pang inuming nakalalasing. Ang mga alak at iba pang inuming nakalalasing ay maaaring makasama sa buntis at sa kanilang sanggol, dahil ang alkohol ay maaaring pumasok sa dugo ng buntis at maipasa sa sanggol sa pamamagitan ng placenta. Ang alkohol ay maaaring magdulot ng mga problema sa paglaki, pag-unlad, at pag-iisip ng sanggol, na tinatawag na fetal alcohol spectrum disorders (FASD). Ang mga problema na ito ay maaaring magpakita sa anyo ng mababang timbang, maliit na ulo, maliit na mata, mababang IQ, at iba pang mga kapansanan.

Mga Gawain na Bawal sa Buntis

Ang mga buntis ay dapat mag-ehersisyo at mag-relax, upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kaligayahan. Ngunit may ilang mga gawain na bawal sa buntis, dahil maaaring makasama sa kanila o sa kanilang sanggol. Ang mga gawain na ito ay ang mga sumusunod:

  • Mga nakakapagod o nakakadelikadong ehersisyo. Ang mga nakakapagod o nakakadelikadong ehersisyo ay maaaring makasama sa buntis at sa kanilang sanggol, dahil maaaring magpataas ng presyon ng dugo, temperatura, at pulso ng buntis, na maaaring makaapekto sa daloy ng dugo sa sanggol. Ang mga ehersisyo na ito ay ang mga tumatakbo, pagbibisikleta, paglangoy, pag-akyat, pagbubuhat, at iba pa. Ang mga buntis ay dapat mag-ehersisyo nang dahan-dahan, nang hindi hinihingal, at nang may sapat na tubig at pahinga.
  • Mga gawain na nakakapagpababa ng temperatura ng katawan. Ang mga gawain na nakakapagpababa ng temperatura ng katawan ay maaaring makasama sa buntis at sa kanilang sanggol, dahil maaaring magpababa ng oxygen at blood flow sa sanggol. Ang mga gawain na ito ay ang mga paglalaro sa niyebe, pag-akyat sa bundok, pagpasok sa air-conditioned na kwarto, at iba pa. Ang mga buntis ay dapat magdamit nang naaayon sa panahon, at umiwas sa mga lugar na masyadong malamig o mainit.
  • Mga gawain na nakakapagpataas ng stress. Ang mga gawain na nakakapagpataas ng stress ay maaaring makasama sa buntis at sa kanilang sanggol, dahil maaaring magpataas ng cortisol, isang hormone na nakakaapekto sa mood, immune system, at blood pressure ng buntis. Ang cortisol ay maaaring maipasa sa sanggol, na maaaring magdulot ng mga problema sa paglaki, pag-unlad, at pag-iisip ng sanggol. Ang mga gawain na ito ay ang mga pag-aaway, pagtatrabaho nang sobra, pagkakaroon ng problema, at iba pa. Ang mga buntis ay dapat mag-relax, mag-meditate, magbasa, makinig ng musika, o gumawa ng iba pang mga nakakapagpahinga na gawain.