Sintomas ng Dehydration

Ang dehydration ay ang kondisyon kung saan ang katawan ay nawawalan ng mas maraming tubig at electrolytes kaysa sa nakukuha nito. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan at pagganap ng katawan. Ang dehydration ay maaaring mangyari sa sinumang edad, ngunit mas delikado ito sa mga sanggol, bata, at matatanda.

Ang mga sintomas ng dehydration ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao, ngunit ang pinaka-karaniwan ay ang mga sumusunod:

 • Pagkauhaw o tuyong bibig, labi, at dila
 • Pag-ihi ng mas madalang, mas maitim, o mas mabaho
 • Pagkapagod, pagkahilo, o pagkalito
 • Pagkakaroon ng sakit sa ulo, muscle cramps, o dry skin
 • Pagkakaroon ng lubog na mata, pisngi, o balat

Ang dehydration ay maaaring sanhi ng mga kadahilanan tulad ng:

 • Pagkawala ng tubig at electrolytes sa pamamagitan ng pagpapawis, pagsusuka, pagtatae, o pag-iihi
 • Pag-inom ng hindi sapat na tubig o iba pang mga likido
 • Pag-inom ng mga inuming naglalaman ng caffeine, alcohol, o sugar na maaaring magpalabnaw ng tubig sa katawan
 • Pagkakaroon ng mga sakit na nakakaapekto sa kidney, liver, o thyroid
 • Pagkakaroon ng mga gamot na nakakaapekto sa pag-ihi o pagbabalanse ng tubig sa katawan

Ang dehydration ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang tulad ng:

 • Pag-inom ng maraming tubig o iba pang mga likidong naglalaman ng electrolytes, tulad ng sports drink, juice, o oresol
 • Pag-iwas sa mga inuming naglalaman ng caffeine, alcohol, o sugar na maaaring magpalala ng dehydration
 • Pagkain ng mga prutas at gulay na may mataas na water content, tulad ng pakwan, pipino, o kamatis
 • Pagpapahinga sa isang malamig at maaliwalas na lugar
 • Pagpunta sa doktor kung ang dehydration ay malala na, o kung mayroon ding ibang mga sintomas tulad ng lagnat, pagsusuka ng dugo, pagkawala ng malay, o seizure

Ang dehydration ay isang seryosong kondisyon na maaaring makasama sa iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilala sa mga sintomas nito, pag-inom ng sapat na tubig at likido, at paghingi ng medikal na tulong kung kinakailangan, maaari mong maiwasan ang mga komplikasyon nito at mapanatili ang iyong hydration level. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa iyong dehydration, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa iyong doktor.