Sintomas ng Heartburn

Ang heartburn ay isang karaniwang kondisyon na nagdudulot ng pagkasunog sa dibdib at lalamunan. Ito ay sanhi ng pag-akyat ng acid mula sa tiyan papunta sa esophagus, na ang normal na tungkulin ay ang magdala ng pagkain at inumin mula sa bibig papunta sa tiyan. Ang heartburn ay maaaring mangyari sa sinumang edad, ngunit mas madalas itong makita sa mga buntis, matatanda, at mga taong may sobrang timbang.

Ang mga sintomas ng heartburn ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao, ngunit ang pinaka-karaniwan ay ang mga sumusunod:

 • Pagkasunog sa dibdib, na maaaring lumala kapag yumuko, humiga, o kumain ng maaanghang, maasim, o matatabang pagkain
 • Pag-asim sa bibig, na maaaring may kasamang lasa ng acid o pagsusuka
 • Pag-ubo, pag-ubo ng dugo, o pagkakaroon ng hirap sa paghinga
 • Pagkakaroon ng tinig na nanginginig, nangingilo, o nangangalat
 • Pagkakaroon ng sakit sa lalamunan, pamamaga, o pamumula
 • Pagkakaroon ng kahirapan sa paglunok, pakiramdam na may nakabara sa lalamunan, o pagkakaroon ng pagkain na bumabalik sa bibig

Ang heartburn ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang sa bahay, tulad ng:

 • Uminom ng tubig o gatas upang neutralisahin ang acid
 • Kumain ng maliliit na kainan sa loob ng araw, at iwasan ang pagkain ng masyadong marami o mabilis
 • Iwasan ang mga pagkain at inumin na maaaring mag-trigger ng heartburn, tulad ng mga maaanghang, maasim, matataba, prito, tsokolate, kape, alak, at soft drinks
 • Mag-chew ng sugar-free gum upang madagdagan ang laway at linisin ang acid sa bibig
 • Maglagay ng unan sa ilalim ng iyong ulo at balikat kapag natutulog upang mapataas ang iyong upper body at maiwasan ang pag-akyat ng acid
 • Mag-take ng mga over-the-counter na gamot na antacid, H2 blockers, o proton pump inhibitors, ayon sa rekomendasyon ng iyong doktor

Kung ang iyong heartburn ay madalas, matagal, o nakakaapekto sa iyong kalidad ng buhay, kailangan mong kumonsulta sa iyong doktor upang malaman kung mayroon kang mas malubhang kondisyon na tinatawag na gastroesophageal reflux disease (GERD). Ang GERD ay isang chronic na disorder na kung saan ang acid ay paulit-ulit na umaakyat sa esophagus at nagdudulot ng pamamaga, sugat, o pilat sa tissue nito. Ang GERD ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng esophageal cancer, esophageal stricture, o respiratory problems. Ang paggamot sa GERD ay maaaring kinabibilangan ng mga prescription na gamot, lifestyle changes, o surgery, depende sa kalubhaan ng iyong kaso.

Ang heartburn ay isang pangkaraniwang problema na maaaring maging sanhi ng discomfort at paghihirap. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilala sa mga sintomas nito, pag-iwas sa mga trigger, at pagkuha ng tamang gamot, maaari mong mapabuti ang iyong kalagayan at maiwasan ang mga mas malalang epekto nito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa iyong heartburn, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa iyong doktor.